doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika komplexní onkologické péče


e‑mail:
Školitel

Obor: Onkologie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech