prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.


kancelář: bud. A/7006
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7470
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 5. 2001
Datum ukončení řízení 1. 6. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Reemigrace a usídlování zahraničních Čechů a Slováků a jejich začleňování do hospodářského života v českých zemích v letech 1945-1950
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 1. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 1. 2002