prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.


Kancelář: bud. A/7006
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7470
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor habilitace Historie - české dějiny
Habilitační práce (veřejná část) Reemigrace a usídlování zahraničních Čechů a Slováků a jejich začleňování do hospodářského života v českých zemích v letech 1945-1950
Datum zahájení 11. 5. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (FF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 1. 2002
Datum zasedání VR fakulty 24. 1. 2002
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info