prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.


Kancelář: bud. A/7006
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7470
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor habilitace Historie - české dějiny
Habilitační práce (veřejná část) Reemigrace a usídlování zahraničních Čechů a Slováků a jejich začleňování do hospodářského života v českých zemích v letech 1945-1950
Datum zahájení 11.5.2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 24.1.2002 13:00
Datum zasedání VR fakulty 24.1.2002
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.6.2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info