doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

docentka – Katedra pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3022
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4496
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 10. 2002
Datum ukončení řízení 1. 3. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století (se zřetelem na učitelskou přípravu)
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (v důchodu, dříve MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Ing. Milan Gnoth, CSc. (Slovensko, UK v Bratislavě - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 1. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Kminiak, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Hubert Hilbert, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici - Fakulta přírodních věd)
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. (Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 1. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info