prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

profesor – Klinika operační onkologie


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 1. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 5. 2002
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Král,CSc. (UP - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Miloslav Duda,DrSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof.MUDr.Marie Pešková,DrSc. (UK - 1.Lékařská fakulta Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 5. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 10. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info