prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Environmentální chemie a modelování


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/412
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5149
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 9. 2007
Datum ukončení řízení 1. 12. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Komplexní přístup ke studiu osudu perzistentních organických látek v prostředí
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Karel Ventura, CSc. (FCHT Univerzita Pardubice)
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (UJEP Ústí nad Labem)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (Ústav ekologie krajiny AV ČR Č.Budějovice)
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (FCH VUT Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 12. 2011
Datum ukončení řízení 11. 6. 2013
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2012
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (Centrum pro otázky ŽP UK Praha)
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Karel Ventura, CSc. (FCHT Univerzita Pardubice)
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2012
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 12. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info