prof. RNDr. Ing. Jaro Komenda, CSc.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav chemiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Emeritní profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 28072
Interní informace Portál MU IS MU