doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií
Obor jmenování Pedagogika
Datum zahájení 10. 11. 2011
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. (Trnavská univerzita - Pedagogická fakulta)
Oponenti prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 10. 2012
Datum zasedání VR fakulty 23. 4. 2013
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 23. 4. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info