doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Geologický ústav AV ČR Praha
Obor řízení Geologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 1. 1999
Datum ukončení řízení 15. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.RNDr. Milan Mišík, DrSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Vladimír Skoček, CSc. (Karlova univerzita Praha, Ústav geologie a paleontologie)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 4. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové RNDr. Jozef Michalík, DrSc. (Geologický ústav SAV, Bratislava, SR)
doc.RNDr. Vladimír Skoček, CSc. (Karlova univerzita Praha, Přírodovědecká fakulta)
prof.Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. (Institut geologického inženýrství VŠB, Ostrava)
prof.RNDr. Jan Zapletal, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info