prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

Vedoucí pracoviště – Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin


Kancelář: bud. A2/224
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4003
E‑mail:
Školitel

Obor: Genomika a proteomika

školitel doktorských studentů
Ivana Goffová téma: Faktory stability genomu u mechu a vyšších rostlin
Kateřina Havlová téma: Analýza nestability genomu pomocí genomických a bioinformatických přístupů
Eva Majerová absolvent 2014, téma: Epigenetic mechanisms in the regulation of telomere maintenance
Lucie Najdekrová absolvent 2016, téma: Studium proteinových komplexů zajišťujících stabilitu rostlinného genomu
Veronika Pavlištová absolvent 2016, téma: Effect of chromatin assembly on genome stability
Konzultant doktorských studentů
Ladislav Dokládal absolvent 2016, téma: Strukturní a funkční analýza telomeráz
Marek Glombik téma: Genová exprese u aloploidů a mezidruhových kříženců rostlin
Jan Hapala absolvent 2014, téma: Protective role of the nucleosomes
Petra Hloušková téma: Aplikace bioinformatických přístupů pro analýzu struktury rostlinných genomů
Karin Jaške absolvent 2017, téma: Crossroads of genetics and epigenetics: nucleosome assembly and chromosome integrity
Petra Ježková téma: Studium glykokonjugátů pomocí postupů využívajících hmotnostní spektrometrii
Ludmila Jiráková téma: Vývoj bioelektrochemických metod pro in vitro diagnostiku nádorových onemocnění
Karolína Kolářová téma: Sledování faktorů ovlivňujících stabilitu genomu
Michal Kramárek téma: Analýza mechanismu sestřihu RNA v netypických sestřihových místech
Konstantin Kutashev téma: Analýza histonových variant v repetitivních oblastech genomu Arabidopsis thaliana
Martin Lyčka téma: Telomerový chromatin v rostlinách s nekanonickými telomerami
Kateřina Mácová téma: Use of Brassica napus as a model crop to study the molecular mechanisms of auxin biosynthesis regulation during seed and embryo development
Matej Medvecký téma: Bioinformatická analýza v mikrobiologii
Kateřina Perničková téma: Organizace a složení genomu mezidruhových kříženců rostlin
Marek Petr téma: Biofyzikální a biochemická studie interakcí proteinu p53 a jeho homologů s guaninovými kvadruplexy a cytosinovými i-motivy
Šárka Schořová téma: Role rostlinných telomerových proteinů v buněčných regulacích
Hana Skoupilová téma: Charakterizace nových organometalických sloučenin s potenciálním protinádorovým účinkem.
Pavla Sováková téma: Reakce rostlinných buněk na stres
Martina Zahradníková téma: Studium exprese glykoproteinů na povrchu nádorové buňky
Martin Ženka téma: Nové reaktivní skupiny pro modifikaci DNA oxokomplexy osmia jako nástroje pro analýzu struktury a interakcí DNA

Obor: Molekulární a buněčná biologie

školitel doktorských studentů
Martina Dvořáčková absolvent 2010, téma: Analysis of Arabidopsis telomere-associated proteins in vivo
Jana Fulnečková absolvent 2001, téma: Nukleoproteinové komplexy rostlinných telomer
Mirka Horáková absolvent 2000, téma: Struktura a dynamika subtelomer a telomer
Lumír Krejčí absolvent 2000, téma: Homologous Recombination in Yeast "Beginning at the Break, Break at the Beginning"
Milan Kuchař absolvent 2005, téma: Rostlinné telomer-asociované proteiny a jejich protein-proteinové interakce
Zuzana Kunická absolvent 2008, téma: Využití telomerázy jako diagnostického a prognostického nádorového markeru
Iva Mozgová absolvent 2011, téma: Nukleoproteinové komplexy telomer
Petra Procházková Schrumpfová absolvent 2006, téma: Charakterizace telomer-vazebných proteinů
Gabriela Rotková absolvent 2008, téma: Charakterizace nukleoproteinových komplexů u rostlin řádu Asparagales
Marie Skleničková absolvent 2003, téma: Biologie telomer v onkologické diagnostice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info