prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Jiřího Šponera


telefon: 541 517 133
e‑mail:
Výuka