prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Západočeská univerzita Plzeň, Právnická fakulta
Obor řízení Obchodní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 6. 12. 2000
Datum ukončení řízení 15. 5. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 10. 2001
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Olga Ovečková, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta, Ústav štátu a práva Akademie věd SR)
prof. JUDr. Antonín Kanda, DrSc. (Západočeská Univerzita Plzeň, Právnická fakulta, Ústav státu a práva Akademie věd ČR)
prof. JUDr. Jan Dědič (Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta mezinárodních vztahů)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 10. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 5. 2. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info