doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.


e‑mail:
Školitel

Obor: Fyzická geografie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech