doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.

Historický ústav


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Akademie věd ČR, Historický ústav
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 15. 10. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 12. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. hab. Antoni Cetnarowicz (Jagellonská univerzita v Krakově)
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Ao.Univ.-Prof. Dr. Gero Fischer (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Rektorát MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 3. 2022
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2022

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Historický ústav AV ČR v Brně
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 4. 2004
Datum ukončení řízení 1. 11. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Bosna a Hercegovina v 19. a 20. století - politický a národnostní vývoj, problematika státnosti.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
PhDr. Miroslav Šesták, CSc. (Historický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Miroslav Daniš,CSc. (FF Uk Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové doc. PhDr. Marta Romportlová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (FF UK Praha)
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (Historický ústav AV ČR Praha)
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. (FHS UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Akademie věd ČR - Historický ústav
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 25. 4. 2013
Datum ukončení řízení 27. 2. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 10. 2013
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. (Masarykova univerzita, emeritní profesor)
Ao.Univ.-Prof. Dr. Gero Fischer (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Akademie věd ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 2. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info