Mgr. Martin Kuča


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Martin Kuča, nar. 18. 10. 1979 v Brně
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999-2005, Mgr.
Pedagogická činnost
 • Rozvrh učitele (od r. 2005)
 • AEA_05 Státní závěrečná zkouška bakalářská FF (jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013)
 • AEA_07 Laboratorní praktikum FF (jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013)
 • AEA_15 Terénní praxe I (3 týdny) FF (jaro 2009)
 • AEA_15 Praxe archeologické exkavace: workshop II (A) (3 týdny) FF (jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013)
 • AEA_36 Bakalářská diplomová práce FF (jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013)
 • AEA_37 Seminární práce FF (podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013)
 • AEA_47 Seminář k bakalářské diplomové práci FF (jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013)
 • AEA_48 Seminář k bakalářské oborové práci FF (jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013)
 • AEA_49 Privatissimum A (podzim 2012, jaro 2013)
 • AEA_55 Znalectví hmotné kultury doby kamenné FF (jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013)
 • AEA_70 Bakalářská oborová práce FF (jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013)
 • AEA_73 Metodologie archeologické prospekce a exkavace: workshop I – prospekce FF (podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012)
 • AEA_74 Metodologie archeologické prospekce a exkavace: workshop II – exkavace FF (jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013)
 • AEB_129 Praxe archeologické prospekce: workshop I FF (jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2012)
 • AEB_83 Výroba pravěké a středověké keramiky FF (jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013)
 • PAPVA_13 Terénní praxe I FF (jaro 2012, jaro 2013)
 • FiF.KArch Výberový seminár z praveku a doby rímskej (Univerzita Komenského Bratislava) podzim 2011
 • UAR / VPŘ12 Neolit a eneolit Moravy (Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice) jaro 2013
Vědeckovýzkumná činnost
 • Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II (GD404/09/H020)
 • Moravskoslezská škola archeologických studií (GD404/05/H527)
 • Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe (CZ.1.07/2.3.00/09.0187)
 • Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce (OPVK 0033)
 • Příspěvky na konferencích:
 • 23. – 26. 9. 2003: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Český Brod-Kounice (ČR)
 • 26. 5. – 28. 5. 2004: Pravěké osídlení ve vztahu k sociálním a duchovním strukturám a metody jejich výzkumu, Kravsko (ČR)
 • 21. – 24. 9. 2004: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Skalica (SR)
 • 17. 10. – 20. 10. 2005: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Rosice (ČR), člen organizačního týmu
 • 30. 10. – 2. 11. 2006: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Hradec Králové (ČR)
 • 16. – 17. 4. 2007: Sídelní strategie (workshop), Boršice (ČR)
 • 24. 9. – 27. 9. 2007: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Zemplínská Šírava-Kamenec (SR)
 • 4. – 5. 10. 2007: 2. zasedání paleolitiků, Dolní Věstonice (ČR)
 • 10. – 11. 10. 2007: 4. Petroarchaeology seminar. Wroclaw (PL)
 • 30. 1. – 31. 1. 2008: 25. konference Fyzickogeografické sekce. Brno (ČR)
 • 14. 3. 2008: Staré stezky v geografii II, Brno (ČR)
 • 2. 6. – 5. 6. 2008: Ve službách archeologie, Nitra (SR)
 • 29. 9. – 3. 10. 2008: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Vranov nad Dyjí (ČR)
 • 6. 11. – 7. 11. 2008: Documenta Praehistorica. Neolithic studies. Ljubljana (Slovinsko)
 • 28. 9. – 1. 10. 2009: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Mělník (ČR)
 • 26. - 27. 5. 2010: Taphonomie AG Neolithikum im Rahmen der Jahrestagung des WSVA in Nürnberg 2010
 • 27. - 30. 9. 2010: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Vršatské Podhradie (SR)
 • 26. - 27. 10. 2010: Theory and method in archaeology of the Neolithic (7th - 3rd millenium BC).Meeting of researchers interested in the Neolithic of Central Europe, Mikulov (ČR)
 • 4. - 5. 5. 2011: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2010, Brno (ČR)
 • 18. - 19. 5. 2011: Počítačová podpora v archeologii, Dalešice (ČR)
 • 19. - 22. 9. 2011: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Mikulov (ČR)
 • 24. 11. 2011: 5. Petroarchaeology seminar. Brno (ČR)
 • 25. 11. 2011: 17. Kvartér. Brno (ČR)
 • 30. 11. 2011: Člověk a jeho životní prostředí v pravěku mikroregionu Těšetice-Kyjovice ve srovnání s dalšími vybranými regiony. Brno (ČR)
 • 25. 4. 2012: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011. Brno (ČR)
 • 26. 4. 2012: 1. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2012. Surovinová základňa v praveku: kamenná a kostená industria. Bratislava (SR)
 • 21. 9. 2012: 44. mezinárodní konference archeologie středověku. Český Těšín (ČR)
 • 24. – 25. 9. 2012: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Dobřany (ČR)
 • 25. 10. 2012: Theory and method in the prehistoric archaeology of Central Europe, Mikulov (ČR)
 • 23. 11. 2012: 18. Kvartér. Brno (ČR)
 • 28. - 30. 1. 2013: 9. konference enviromentální archeologie KEA. České Budějovice (ČR)
 • 6. - 7. 3. 2013: Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie. Jindřichův Hradec (ČR)
 • 22. - 24. 5. 2013: Počítačová podpora v archeológii. Kočovce (SR)
 • 23. - 26. 9. 2013: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Rimavská Sobota (SR)
Akademické stáže
 • 2013: Department of Classics and Archaeology, University of Malta (1 týden)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2008: jmenován členem zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky ve studijním programu Historické vědy, obor Archeologie na Masarykově univerzitě v Brně
 • Přednáška na téma "Těžba kamenných surovin v pravěku České republiky" pro předmět Antropogenní geomorfologie pro Geografický ústav Přírodovědecká fakulta MU Brno - listopad 2010
 • Přednáška na téma "Kultura s moravskou malovanou keramikou na Moravě" v rámci cyklu "Neolit - doba prvních zemědělců". VČM v Pardubicích - listopad 2011
 • zvané přednášky pro odbornou i laickou veřejnost
Vybrané publikace
 • BARTÍK, Jaroslav, Lukáš KRMÍČEK, Martin KUČA a Alžběta ČEREVKOVÁ. Doklad využívání silicifikovaných vápenců z jižní části Boskovické brázdy na výrobu štípané kamenné industrie. In 3. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2014. Výpovedná hodnota, kompatibilita a porovnatelnosť údajov získaných povrchovým prieskumom a výskumom, Bratislava, 2014. 2014. info
 • KUČA, Martin. Napříč časem a krajinou. 2014. info
 • KUČA, Martin. Zima ve znamení Lichtenštejnů. In Winter in the force of Lichtenstein. Moravský Krumlov: město Moravský Krumlov, 2014. s. 4. Moravskokrumlovské noviny. info
 • KUČA, Martin. Přednáška přiblíží členy rodu Lichtenštejnů. In Znojemský deník 8. 3. 2014. Znojmo: Znojemský deník, 2014. s. 2. info
 • KUČA, Martin. Významné objevy na dně Mohelenské údolní nádrže. In Zrcadlo. Nezávislý regionální čtrnáctideník. Moravský Krumlov: Občanské sdružení Alma, 2014. s. 5-5. info
 • KUČA, Martin. K prvním poštovním známkám Československa. In Moravskokrumlovské noviny 3. Moravský Krumlov: město Moravský Krumlov, 2014. s. 4-4. info
 • KUČA, Martin. Moravský Krumlov a Lichtenštejnové. In Moravskokrumlovské noviny 4. Moravský Krumlov: město Moravský Krumlov, 2014. s. 1-1. info
 • KUČA, Martin. Pozoruhodná mohyla ze starší doby železné v Morašicích. In Zrcadlo. Nezávislý regionální čtrnáctideník. Moravský Krumlov: Občanské sdružení Alma, 2014. s. 5-5. info
 • KUČA, Martin. Muzeum zve na keramiku i kovové artefakty. In Znojemský deník 19. 4. 2014. Znojmo, 2014. s. 2-2. info
 • KUČA, Martin. Přednáška poučila krumlovské. In Znojemský deník 4. 4. 2014. Znojmo, 2014. s. 12-12. info
 • KUČA, Martin. Lokalita Jezeřany – Maršovice v souvislosti s osídlením na sklonku mladší doby kamenné na jižní a jihozápadní Moravě. 2013. info
 • KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Vztah proměn společnosti a klimatu v moravském neolitu. In 9. enviromentální archeologie. 2013. ISBN 978-80-7394-400-1. info
 • KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Lubomír PROKEŠ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jitka ŠTOHANDLOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ a Pavel NIKOLAJEV. Terénní prospekce povodí říčky Únanovky/Těšetičky, okr. Znojmo. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013. info
 • KUČA, Martin. Jezeřany-Maršovice: pravěká osada při okraji Krumlovského lesa. Moravský Krumlov: Občanské sdružení Alma, 2013. 1 s. Zrcadlo - nezávislý regionální čtrnáctideník. info
 • KUČA, Martin. Na Krumlovsku bývala kdysi pravěká osada. Znojmo: Vltava-Labe-Press, a. s., 2013. 1 s. Znojemský deník. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Počítačová podpora při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2. info
 • KROLLOVÁ, Soňa a Martin KUČA. Sídliště kultury s lineární keramikou v Kravařích-Koutech (okr, Opava). Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2013, roč. 98, č. 1, s. 3-24. ISSN 0323-0570. info
 • KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Rimavská Sobota, 23.-26.9.2013. 2013. info
 • KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2013. 2013. ISBN 978-80-89315-48-2. info
 • KNOTKOVÁ, Jitka a Martin KUČA. Nové archeologické nálezy z katastru Popůvek, okr. Třebíč. Západní Morava. Brno, Třebíč, Žďár nad Sázavou: Moravský zemský archív v Brně, 2013, roč. 17, č. 1, s. 107-113. info
 • KUČA, Martin, Jakub MATOUŠEK, Jaroslav BARTÍK, Josef Jan KOVÁŘ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ a Pavel NIKOLAJEV. Neolitická lokalita Únanov - "Padělky" (okr. Znojmo). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. 49, č. 52, s. 47-65. ISSN 0449-0436. info
 • MATOUŠEK, Jakub, Martin KUČA, Lubomír PROKEŠ a Jitka ŠTOHANDLOVÁ. Příspěvek k metodice povrchového sběru : Povrchová prospekce mikroregionu povodí říčky Únanovky. Předběžná analýza výsledků. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 51-69. ISSN 1805-918X. Digitální knihovna FF MU info
 • MATOUŠEK, Jakub, Jaroslav BARTÍK, Alžběta ČEREVKOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Soňa KROLLOVÁ, Martin KUČA, Pavel NIKOLAJEV, Lubomír PROKEŠ a Jitka ŠTOHANDLOVÁ. Field prospecting of the Únanovka creek basin  (South Moravia, Znojmo District). In Chvojka Ondřej. ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013, Jindřichův Hradec. 2013. s. 199-206. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Geoarcheologická a geofyzikální prospekce  na kostelním návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 159-165. ISBN 978-80-87311-43-1. info
 • VOKÁČOVÁ, Jitka, Milan VOKÁČ, Petr KNOTEK a Martin KUČA. Nové archeologické objevy v Pooslaví a Pojihlaví. 2012. info
 • PETŘÍK, Jan, Lubomír PROKEŠ, David HUMPOLA, Zuzana FAJKOŠOVÁ, Martin KUČA, Klára ŠABATOVÁ a Eliška KAZDOVÁ. Pedogeochemical investigation of the Bell Beaker Culture graves from sites Hodonice and Těšetice-Kyjovice, South Moravia. In Kolář, J. - Trampota, F. Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology Proceedings of the ‘Theory and Method in Archaeology of the Neolithic (7th - 3rd millennium BC)’ conference held in Mikulov, Czech Republic, 26th – 28th of October 20. Oxford: Archaeopress, 2012. s. 45-64. ISBN 978-1-4073-0908-8. info
 • KUČA, Martin a Jaroslav BARTÍK. Příspěvek k problematice křemičitých zvětralin a jejich využívání v neolitu na jižní a jihozápadní Moravě. 2012. info
 • PŘICHYSTAL, Antonín, Josef Jan KOVÁŘ a Martin KUČA. A Nephrite Axe from the Jeseník Museum. Časopis Slezského zemského muzea - série B. Opava: Slezské zemské muzeum, 2012, roč. 60/2011, č. 1, s. 153-159. ISSN 0323-0627. info
 • REBROŠOVÁ, Petra, Martin KUČA, Petr KOS a Milan VOKÁČ. Výzkum osady kultury s lineární keramikou ve Velaticích (okr. Brno-venkov). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2012, roč. 97, č. 1, s. 57-84. ISSN 0323-0570. info
 • VÁLEK, David, Martin KUČA, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Lengyelské sídliště staršího stupně z Ostrožské Lhoty (okr. Uherské Hradiště). Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 2012, roč. 53, č. 1, s. 169-194. ISSN 0583-5569. info
 • KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Links between social changes and climatic events during the Neolithic. 2012. Program konference info
 • KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA a Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012. info
 • KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Vztah proměn společnosti a klimatických eventů v neolitu. In 31. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí Dobřany u Plzně. 2012. info
 • HÁJEK, Zdeněk, Eliška KAZDOVÁ, Jan KOLÁŘ, Martin KUČA, Klára ŠABATOVÁ, František TRAMPOTA a Ivana VOSTROVSKÁ. Další výsledky výzkumu neolitické a eneolitické lokality Kyjovice "Sutny" v roce 2011. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011. 2012. info
 • ŠKRDLA, Petr, Tereza RYCHTAŘÍKOVÁ, Ladislav NEJMAN a Martin KUČA. Revize paleolitického osídlení na dolním toku Bobravy. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011. 2012. info
 • ŠKRDLA, Petr, Petr KNOTEK, Martin KUČA, Tereza RYCHTAŘÍKOVÁ, Jan EIGNER, Jaroslav BARTÍK, Jitka VOKÁČOVÁ, Milan VOKÁČ a Pavel NIKOLAJEV. Neobvykle situovaná polykulturní lokalita Mohelno-Plevovce. Příklad pronikání lidí do nitra Českomoravské vrchoviny. In 18. Kvartér. 2012. info
 • PATOKA, Jiří, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ a Martin KUČA. Nejstarší doklad o konzumaci raků (Decapoda: Astacidea) lidmi v pravěku: nález fragmentů klepet z lokality Horákov, kultura s moravskou malovanou keramikou, Česká republika. 2012. info
 • ŠABATOVÁ, Klára, Eliška KAZDOVÁ, Petr KOČÁR, Martin KUČA, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Sandra SÁZELOVÁ a František TRAMPOTA. Ein Befund mit neolithischen Plastiken aus Těšetice-Kyjovice, Mähren : Fundverteilungsanalyse. In Link, Thomas; Schimmelpfennig, Dirk. Taphonomische Forschungen (nicht nur) zum Neolithikum. Fokus Jungsteinzeit 3. Kerpen-Loogh: Welt und Erde Verlag, 2012. s. 201-219. ISBN 978-3-938078-12-9. info
 • KUČA, Martin a Zdeněk HÁJEK. Archeologický výzkum u Těšetic v roce 2012. Těšetice: obec Těšetice, 2012. 1 s. info
 • ŠKRDLA, Petr, Petr KNOTEK, Martin KUČA, Tereza RYCHTAŘÍKOVÁ, Jan EIGNER, Jaroslav BARTÍK, Jitka VOKÁČOVÁ, Milan VOKÁČ a Pavel NIKOLAJEV. Neobvykle situovaná polykulturní lokalita Mohelno-Plevovce - příklad pronikání lidí do nitra Českomoravské vrchoviny. Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, roč. 97, č. 2, s. 209-223. ISSN 0323-0570. info
 • KUČA, Martin, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA a Milan VOKÁČ. Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 61, č. M17, s. 95-120. ISSN 1211-6327. info
 • KUČA, Martin a Jaroslav BARTÍK. Příspěvek k problematice křemičitých hmot a jejich využívání v neolitu na jižní a jihozápadní Moravě. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 1, s. 41-50. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Vojtěch NOSEK. Suchohrdly (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 1, s. 114-115. ISSN 1211-7250. info
 • KACETL, Jiří a Martin KUČA. Náhodný nález korvínovské mince na hradě Cornštejně. Folia numismatica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, roč. 26, č. 2, s. 143-146. ISSN 0862-1195. info
 • KUČA, Martin, Petr ŠKRDLA a Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ. Příspěvek k absolutní chronologii mladšího stupně lengyelské kultury ve středním Pomoraví. Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 2011, roč. 52, č. 1, s. 145-152. ISSN 0583-5569. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin, Zdeněk SCHENK a Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ. Lengyelské sídliště v Dluhonicích (okr. Přerov) a jeho postavení v rámci počátku mladšího stupně lengyelské kultury v prostoru jižního vstupu Moravské brány. Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. 95, č. 1, s. 33-57. ISSN 0323-0570. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin, Milan VOKÁČ, Peter MILO a Pavel ŠKRDLA. Rondel na neolitickém sídlišti u Mohelna na jihozápadní Moravě. In Popelka, Miroslav; Šmidtová, Renata. Praehistorica XXIX. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2011. s. 213-227. ISBN 978-80-246-1846-3. odkaz na .pdf soubor info
 • PŘICHYSTAL, Antonín, Martin KUČA, Josef Jan KOVÁŘ a Petr ŠKRDLA. New finds of nephrite and jadeitite axes in Moravia and Silesia. In 5th International Petroarchaeological Workshop. 2011. info
 • ŠKRDLA, Petr, Tereza RYCHTAŘÍKOVÁ, Ladislav NEJMAN a Martin KUČA. Revize paleolitických lokalit na dolním toku Bobravy. 2011. info
 • TRAMPOTA, František a Martin KUČA. Brno-Žebětín - "Na Drdi". Neolitická lokalita v kontextu Brněnska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, 2011, M 14-15, č. 1, s. 87-112. ISSN 1211-6327. odkaz na .pdf soubor info
 • PROKEŠ, Lubomír, Markéta PROCHÁZKOVÁ, Martin KUČA, David PARMA, Pavel FOJTÍK a David HUMPOLA. Identifikace tmavých smolných hmot z neolitických nálezů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, 2011, M 14-15, č. 1, s. 113-130. ISSN 1211-6327. odkaz na .pdf soubor info
 • PŘICHYSTAL, Antonín, Josef Jan KOVÁŘ a Martin KUČA. Unikátní pravěká sekerka ze sbírek jesenického muzea. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011, roč. 63, č. 4, s. 331-334. ISSN 0323-2581. info
 • KUČA, Martin. První zemědělci mladší doby kamenné. In Procházka, Rudolf. Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku. Vyd. 1. Brno: Statutární město Brno : Archív města Brna, 2011. s. 137-170. Dějiny Brna 1. ISBN 978-80-86736-25-9. info
 • KUČA, Martin a Stanislav STUCHLÍK. Proměnlivá společnost pozdní doby kamenné. In Procházka, Rudolf. Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku. Vyd. 1. Brno: Statutární město Brno : Archív města Brna, 2011. s. 171-226. Dějiny Brna 1. ISBN 978-80-86736-25-9. info
 • KUČA, Martin. Kultura s moravskou malovanou keramikou na Moravě. In Neolit - doba prvních zemědelců. 2011. info
 • ČEREVKOVÁ, Alžběta, Martin KUČA, Jan PETŘÍK a Hana UHLÍŘOVÁ. Neolitické sídliště v trati Rybníčky v Malhostovicích, místní část Nuzířov (okr. Brno-venkov). Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. 96, č. 2, s. 37-60. ISSN 0323-0570. odkaz na .pdf soubor info
 • JÍLEK, Jan, Martin KUČA a Tereza SOJKOVÁ. Pohřebiště z doby římské ve Velaticích. Slovenská archeológia. Nitra: AÚ SAV, 2011, roč. 59, č. 2, s. 235-309. ISSN 1335-0102. odkaz na .pdf soubor info
 • ŠKRDLA, Petr, Tereza RYCHTAŘÍKOVÁ, Ladislav NEJMAN a Martin KUČA. Revize paleolitického osídlení na dolním toku Bobravy : hledání nových stratifikovaných EUP lokalit s podporou GPS a dat z dálkového průzkumu Země. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2011, roč. 52, č. 1, s. 9-36. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin, Petr MATĚJEC a Lubomír PROKEŠ. Alternative ways of representing archaeological finds recorded using manual GPS devices. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, 2011, roč. 52, č. 1, s. 43-49. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Bošovice (okr. Vyškov). Přehled výzkumů 52. Brno: AÚ AV ČR, Brno, 2011, roč. 52, č. 1, s. 159-160. ISSN 1211-7250. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Martin KUČA, Klára ŠABATOVÁ, František TRAMPOTA, Lubomír PROKEŠ, Martin HLOŽEK, Jan KOLÁŘ a Jan PETŘÍK. Kyjovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2011, roč. 52, č. 1, s. 180-182. ISSN 1211-7250. info
 • VOSTROVSKÁ, Ivana, Eliška KAZDOVÁ, Martin KUČA, František TRAMPOTA a Jan KOLÁŘ. Kyjovice (okr. Znojmo). "Sutny". LnK. MMK. Sídliště. Systematický výzkum. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2011, roč. 52, č. 1, s. 165-166. ISSN 1211-7250. info
 • MATOUŠEK, Jakub, Martin KUČA, Lubomír PROKEŠ a Jitka ŠTOHANDLOVÁ. Povrchová prospekce mikroregionu Únanovky. In Člověk a jeho životní prostředí v pravěku mikroregionu Těšetice-Kyjovice ve srovnání s dalšími vybranými regiony. 2011. info
 • KUČA, Martin, Petr MATĚJEC a Lubomír PROKEŠ. Další možnosti zobrazování zaměřených archeologických nálezů v mapových podkladech. 2011. info
 • KUČA, Martin, Petr ŠKRDLA a Milan VOKÁČ. Analýza povrchové kolekce z výšinné neolitické lokality v Popovicích-Miloníně. Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010, roč. 51, č. 1, s. 139-150. ISSN 0583-5569. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin, Eliška KAZDOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 268 s. Těšetice-Kyjovice 7. ISBN 978-80-210-5243-7. info
 • KUČA, Martin. Kyjovice (okr. Znojmo). Aurignacien. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 284-284. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin, Jakub MATOUŠEK a Barbora KOSTIHOVÁ. Tvořihráz (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 296-296. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr MATĚJEC. Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 306-310. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Domanín (okr. Hodonín). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 311-311. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin, František TRAMPOTA, Eliška KAZDOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Jan PETŘÍK, Jan KOLÁŘ a Zuzana FAJKOŠOVÁ. Kyjovice (okr. Znojmo) Sutny. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 315-318. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Lechotice (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 319-319. ISSN 1211-7250. info
 • KOS, Petr a Martin KUČA. Sivice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 324-324. ISSN 1211-7250. info
 • SCHENK, Zdeněk, Martin KUČA a Martina SEDLÁČKOVÁ. Věžky (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 326-327. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • ŠMARDA, Jiří, Martin HLOŽEK, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Sídliště s moravskou malovanou keramikou v Koryčanech (okr. Kroměříž). Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 2009, roč. 50, č. 1, s. 141-158. ISSN 0583-5569. info
 • KUČA, Martin, Karel KIRCHNER a Eva KALLABOVÁ. Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika). Ve službách archeologie. Brno: Fineso, s. r. o., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 38-42. ISSN 1802-5463. info
 • KUČA, Martin. Neolitické osídlení jižní části Boskovické brázdy. Současný stav poznání podle průzkumu v letech 1999-2006. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU Brno, 2009, M 12-13, č. 1, s. 23-48. ISSN 1211-6327. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin, Antonín PŘICHYSTAL, Zdeněk SCHENK, Petr ŠKRDLA a Milan VOKÁČ. Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic: the search for the extraregional networks. Documenta Praehistorica. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2009, roč. 16, č. 1, s. 313-326. ISSN 1854-2492. odkaz na .pdf soubor info
 • KIRCHNER, Karel a Martin KUČA. Brno (k. ú. Kníničky, okr. Brno-město). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2009, roč. 50, č. 1, s. 217-217. ISSN 1211-7250. info
 • ŠKRDLA, Petr, Martin KUČA a Zdeněk SCHENK. Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá u Brna, okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2009, roč. 50, č. 1, s. 234-235. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin. Brno (k. ú. Bystrc, okr. Brno-město). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2009, roč. 50, č. 1, s. 243-244. ISSN 1211-7250. info
 • GÁNOVSKÝ, Jan, Martin KUČA, Milan VOKÁČ a Milan HOFFMAN. Častohostice (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2009, roč. 50, č. 1, s. 246-247. ISSN 1211-7250. info
 • SCHENK, Zdeněk, Martin KUČA a Jan MIKULÍK. Přerov (k. ú. Čekyně, okr. Přerov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2009, roč. 50, č. 1, s. 257-258. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin, Milan VOKÁČ a Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou u Šebkovic a jeho přínos k absolutnímu datování mladého neolitu na Českomoravské vrchovině. Acta Musei Moraviae, Sci. soc. Brno: MZM Brno, 2009, roč. 94, č. 1, s. 65-88. ISSN 0323-0570. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic). In Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century. Brno: Ústav geologických věd PřF MU, Brno, MZM Brno, 2008. s. 95-109. ISBN 978-80-7028-324-0. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin, Zdeněk SCHENK a Petr ŠKRDLA. Bělov (okr. Zlín). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2008, roč. 49, č. 1, s. 271-271. ISSN 1211-7250. info
 • KIRCHNER, Karel a Martin KUČA. Brno (k. ú. Žebětín, okr. Brno-město). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2008, roč. 49, č. 1, s. 275-276. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Jiří DOLEŽEL. Malhostovice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2008, roč. 49, č. 1, s. 279-281. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin. Mokrá (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2008, roč. 49, č. 1, s. 282-283. ISSN 1211-7250. info
 • SCHENK, Zdeněk, Martin KUČA, Petr ŠKRDLA a Alena ROSZKOVÁ. Spytihněv (okr. Zlín). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2008, roč. 49, č. 1, s. 287-292. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Újezdec (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2008, roč. 49, č. 1, s. 293-293. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin. Exploitation of raw materials suitable for chipped stone industry manufacture in the Moravian Painted Ware Culture in the Brno region. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2008, roč. 49, č. 1, s. 93-107. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin. Uherské Hradiště (k. ú. Míkovice nad Olšavou, okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2008, roč. 49, č. 1, s. 303-303. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin. Sídliště fáze Ic kultury s moravskou malovanou keramikou v Mokré u Brna, okr. Brno-venkov. In Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragenseque. Brno: MU Brno, 2008. s. 36-41. ISBN 978-80-210-4749-5. info
 • KIRCHNER, Karel, Eva KALLABOVÁ a Martin KUČA. Vybrané aspekty prehistorického a historického ovlivnění reliéfu severozápadního okolí Brna. In Fyzickogeografický sborník 6. Fyzická geografie a její trvalá udržitelnost. Brno: MU Brno, 2008. s. 274-280. ISBN 978-80-210-4780-8. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Kunovice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů 49. Brno: AÚ AV ČR, 2008, roč. 49, č. 1, s. 277-277. ISSN 1211-7250. info
 • VAŠKOVÝCH, Miroslav, Zdeněk SCHENK, Martin KUČA, Petr ŠKRDLA a Jana LANGOVÁ. Předběžná zpráva o struktuře neolitického osídlení střední a severní části dolního Pomoraví a dolního Pobečví. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2007. Zborník referátov z 26 pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska - Michalovce, 24. -27. 9. 2007. Nitra: AÚ SAV Nitra, 2008. s. 295-304. ISBN 978-80-89315-06-2. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin. Dodatky k archeologické části knihy Libor Jan a kol.: Komín v historii 1240-2006. Brno-Komín 2006. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2007, roč. 59, č. 1, s. 60-61. ISSN 0323-2581. info
 • KUČA, Martin a Kamil SMÍŠEK. Nález drobné měděné mince Marie Terezie z Brna-Žebětína. In Numismatický sborník 21. Praha: Centrum medievistických studií AV ČR, 2007. s. 302-303. ISBN 978-80-7007-249-3. info
 • KUČA, Martin, Kamil SMÍŠEK a Milan VOKÁČ. Nález drobné měděné mince Marie Terezie z Jezeřan-Maršovic, okr. Znojmo. In Numismatický sborník 21. Praha: Centrum medievistických studií AV ČR, 2007. s. 302-302. ISBN 978-80-7007-249-3. info
 • KUČA, Martin. Polozemnice kultury s moravskou malovanou keramikou z Těšetic-Kyjovic (obj. č. 181 a 184). Příspěvek k poznání zahloubených lengyelských staveb. In Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Brno: FF MU, 2007. s. 55-79. ISBN 978-80-210-4330-5. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Sídliště kultury s lineární a moravskou malovanou keramikou u Veverské Bítýšky, okr. Brno-venkov. Jižní Morava. Mikulov: MVS Brno, 2007, roč. 43/46, č. 1, s. 303-312. ISSN 0449-0436. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Exploatace surovin broušené kamenné industrie z brněnského masívu na jižní Moravě (Česká republika). In IV. International Petroarcheological Symposium. Book of abstracts. Wroclaw: MU Brno, 2007. s. 21-21. info
 • KUČA, Martin a Zdeněk SCHENK. Objekt kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva. In Ročenka Archeologického centra Olomouc 2007. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2007. s. 57-66. ISBN 978-80-86989-06-8. info
 • SCHENK, Zdeněk, Martin KUČA, Martin HLOŽEK, Marta DOČKALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Miroslava GREGEROVÁ, Petr KRUPA a Tomáš TROJEK. Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva. In Ročenka 2006. 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc. Příspěvková organizace, 2007. s. 38-56. ISBN 978-80-86989-06-8. info
 • KUČA, Martin a Jiří ŠMARDA. Veverské Knínice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 48. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2007, roč. 48, č. 1, s. 334-334. ISSN 1211-7250. info
 • KIRCHNER, Karel a Martin KUČA. Brno (k. ú. Jundrov, okr. Brno-město). Přehled výzkumů 48. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2007, roč. 48, č. 1, s. 338-340. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin a Kamil SMÍŠEK. Čebín (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 48. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2007, roč. 48, č. 1, s. 341-342. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin, Milan VOKÁČ a Lubomír PROKEŠ. Mohelno (okr. Třebíč). Přehled výzkumů 48. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2007, roč. 48, č. 1, s. 347-347. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin. Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 48. Bnro: AÚ AV ČR Brno, 2007, roč. 48, č. 1, s. 348-349. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin. Moravské Bránice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 48. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2007, roč. 48, č. 1, s. 349-350. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin. Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 48. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2007, roč. 48, č. 1, s. 353-353. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Tvarožná (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 48. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2007, roč. 48, č. 1, s. 370-370. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin. Popůvky (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2006, roč. 47, č. 1, s. 94-94. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Bílovice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. 2006, roč. 47, č. 1, s. 101-101. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin, Josef KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Lelekovice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2006, roč. 47, č. 1, s. 108-108. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Podolí (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2006, roč. 47, č. 1, s. 111-112. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Popovice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2006, roč. 47, č. 1, s. 112-112. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Štítary (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2006, roč. 47, č. 1, s. 115-115. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Topolná (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2006, roč. 47, č. 1, s. 116-116. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Traplice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2006, roč. 47, č. 1, s. 116-117. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Tučapy (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. 2006, roč. 47, č. 1, s. 117-117. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Kudlovice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2006, roč. 47, č. 1, s. 129-130. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Tereza SOBOLOVÁ. Kuřim (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2006, roč. 47, č. 1, s. 130-130. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Polešovice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2006, roč. 47, č. 1, s. 133-133. ISSN 1211-7250. info
 • SCHENK, Zdeněk a Martin KUČA. Hlinsko (okr. Přerov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2006, roč. 47, č. 1, s. 126-127. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin, Josef KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Lengyelské osídlení hradní ostrožny v Lelekovicích, okr. Brno-venkov. Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, roč. 91, č. 1, s. 89-98. ISSN 0323-0570. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin, Antonín PŘICHYSTAL a Petr ŠKRDLA. Hradčovice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2006, roč. 47, č. 1, s. 105-106. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin. Lengyelské sídliště v Jinačovicích, okr. Brno-venkov. In Jižní Morava 45. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006. s. 363-368. ISBN 80-7275-065-8. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin a Josef KOVÁŘ. Nové doklady pravěkého osídlení u Chudčic, okres Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, LVII, č. 2, s. 200-202. ISSN 0323-2581. odkaz na .pdf soubor info
 • VOKÁČ, Milan, Martin KUČA a Antonín PŘICHYSTAL. Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 2005. vyd. Nitra: AÚ SAV, 2005. s. 359-367. ISBN 80-88709-83-0. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin. Nové neolitické sídliště u Hvozdce, okr. Brno-venkov. In SPFFBU M 8-9. 2005. vyd. Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, 2005. s. 253-256. ISBN 80-210-2972-2. odkat na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin. Nález pokličky se zdobenou zoomorfní rukojetí ze Žebětína, okr. Brno-město. In SPFFBU M 8-9. 2005. vyd. Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, 2005. s. 256-257. ISBN 80-210-2972-2. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin. Brno (k. ú. Komín, okr. Brno-město). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2005, roč. 46, č. 1, s. 173-173. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin, Milan VOKÁČ a Petr ŠKRDLA. Březolupy (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2005, roč. 46, č. 1, s. 215-219. ISSN 1211-7250. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin a Josef KOVÁŘ. Chudčice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2005, roč. 46, č. 1, s. 220-220. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Němčičky (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2005, roč. 46, č. 1, s. 234-234. ISSN 1211-7250. info
 • ŠEBELA, Lubomír, Alena HUMPOLOVÁ, Martin KUČA a Josef KOVÁŘ. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 2005. info
 • KUČA, Martin. Kamenná industrie z objektů kultury s vypíchanou keramikou v Lochenicích (okr. Hradec Králové). In Zpravodaj muzea v Hradci Králové. 2005. vyd. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005. s. 158-159. ISBN 80-85031-62-0. info
 • ŠEBELA, Lubomír a Martin KUČA. Objekt 0-396 z Mokré (okr. Brno-venkov) a jeho přínos k datování závěru staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou. In Otázky neolitu a eneolitu 2003. Praha: Ústav archeologické památkové péče střed, 2004. s. 271-285. ISBN 80-86756-02-5. info
 • KUČA, Martin, Eliška KAZDOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině. In Pravěk Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2004. 53 s. ISBN 80-86399-18-4. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Nové paleolitické a neolitické nálezy z Mohelna a Kladerub nad Oslavou (okres Třebíč). In Západní Morava 8. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004. s. 180-183. ISBN 80-7275-053-4. info
 • KUČA, Martin. Veverské Knínice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR, 2004. s. 117. ISBN 80-86023-64-8. info
 • KUČA, Martin, Jiří ŠLAJSNA a Břetislav ŠIMRAL. Brno (k. ú. Bystrc, okr. Brno-město). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 121-122. ISBN 80-86023-64-8. info
 • KUČA, Martin a Petr ŠKRDLA. Březolupy (okr. Uherské Hradiště). In Přehled výzkumů 45. 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 122. ISBN 80-86023-64-8. info
 • VOKÁČ, Milan a Martin KUČA. Dalešice (okr. Třebíč). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 123. ISBN 80-86023-64-8. info
 • KUČA, Martin. Chudčice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 126. ISBN 80-86023-64-8. info
 • KUČA, Martin, Josef KOVÁŘ a Milan VOKÁČ. Příbram (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 129-130. ISBN 80-86023-64-8. info
 • KUČA, Martin a Kamil SMÍŠEK. Sentice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 130-131. ISBN 80-86023-64-8. info
 • KUČA, Martin. Tetčice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 131. ISBN 80-86023-64-8. info
 • VOKÁČ, Milan, Martin KUČA a Josef KOVÁŘ. Vysoké Popovice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 133. ISBN 80-86023-64-8. info
 • KUČA, Martin, Milan VOKÁČ a Josef KOVÁŘ. Zakřany (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 133. ISBN 80-86023-64-8. info
 • ŽÁKOVSKÝ, Petr a Martin KUČA. Želešice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 251-252. ISBN 80-86023-64-8. info
 • KUČA, Martin a Petr ŽÁKOVSKÝ. Povrchový průzkum katastru obce Jinačovice, okr. Brno-venkov. In Přehled výzkumů 44. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2003. s. 49-50. ISBN 80-86023-23-0. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin. Náhodný nález silicitové šipky ze Senorad, okr. Třebíč. Naším krajem. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, 2003, roč. 10, č. 1, s. 38-39. info
 • KUČA, Martin. Pravěké a časně historické osídlení Tuřan, Brněnských Ivanovic, Holásek a Dvorsk. In Městská část Brno Tuřany. Z dějin Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan. Brno: Městská část Brno-Tuřany, 2003. s. 20-27. žádná. ISBN 80-239-0766-2. info
 • ŠKRDLA, Petr a Martin KUČA. Brno (k. ú. Žebětín, okr. Brno-město). In Přehled výzkumů 44 (2002). 2003. vyd. Brno: AÚ AV ČR, 2003. s. 193-194. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin. Brno (k. ú. Bosonohy, okr. Brno-město). In Přehled výzkumů 44 (2002). 2003. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2003. s. 207. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Hvozdec (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 44 (2002). 2003. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2003. s. 208. ISBN 80-86023-23-0. info
 • VOKÁČ, Milan a Martin KUČA. Kladeruby nad Oslavou (okr. Třebíč). In Přehled výzkumů 44 (2002). 2003. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2003. s. 208. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Kralice nad Oslavou (okr. Třebíč). In Přehled výzkumů 44 (2002). 2003. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2003. s. 208. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin. Popůvky (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 44 (2002). 2003. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2003. s. 210. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Říčany (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 44 (2002). 2003. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2003. s. 211. ISBN 80-86023-23-0. info
 • VOKÁČ, Milan a Martin KUČA. Senorady (okr. Třebíč). In Přehled výzkumů 44 (2002). 2003. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2003. s. 211. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin, Petr ŽÁKOVSKÝ a Kamil SMÍŠEK. Nové neolitické sídliště šáreckého stupně u Veverské Bítýšky, okr. Brno-venkov. SPFFBU. Brno: MU Brno, 2002, roč. 51, M 7, s. 155-160. ISSN 1211-6327. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Nález keramiky želiezovské skupiny u Mušova. In Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku. Brno: Spisy AÚ AV ČR Brno 20, 2002. s. 465-466. ISBN 80-86023-27-3. info
 • KUČA, Martin. Brno (k. ú. Žebětín, okr. Brno-město). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 125. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin. Popůvky (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 137. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin, Kamil SMÍŠEK a Petr ŽÁKOVSKÝ. Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 150. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Bohušice (okr. Třebíč). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 153. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Brno (k. ú. Komín, okr. Brno-město). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 154. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Čučice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 155. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin. Dukovany (okr. Třebíč). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 155. ISBN 80-86023-29-X. info
 • VOKÁČ, Milan a Martin KUČA. Hvozdec (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 156. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin, Milan VOKÁČ a Kamil SMÍŠEK. Jezeřany (okr. Znojmo). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 156. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin. Klentnice (okr. Břeclav). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 157. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Lhotice (okr. Třebíč). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 156-157. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin, Petr ŽÁKOVSKÝ, Kamil SMÍŠEK a Petr VYSLOUŽIL. Ořechov (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 164. ISBN 80-86023-29-X. info
 • VOKÁČ, Milan a Martin KUČA. Ostrovačice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 164. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin. Rosice u Brna (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV CR Brno, 2002. s. 172. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin a Petr ŽÁKOVSKÝ. Rozdrojovice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 173. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin. Veverské Knínice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 175. ISBN 80-86023-29-X. info
 • VOKÁČ, Milan a Martin KUČA. Olbramovice (okr. Znojmo). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 199. ISBN 80-86023-29-X. info
 • VOKÁČ, Milan a Martin KUČA. Lukovany (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42 (2001). 2002. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2002. s. 270. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Kratochvilka (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 41 (2000). 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 116. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin a Petr ŽÁKOVSKÝ. Brno (k. ú. Kníničky, okr. Brno-město). In Přehled výzkumů 41 (2000). 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 129-130. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin a Petr ŽÁKOVSKÝ. Brno (k. ú. Komín, okr. Brno-město). In Přehled výzkumů 41 (2000). 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 130. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin, Roman ČIHÁK a Milan VOKÁČ. Lhánice (okr. Třebíč). In Přehled výzkumů 41 (2000). 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 132. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin, Jiří ŠLAJSNA a Petr ŽÁKOVSKÝ. Mohelno (okr. Třebíč). In Přehled výzkumů 41 (2000). 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 133. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin a Petr ŽÁKOVSKÝ. Neslovice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 41 (2000). 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 135. ISBN 80-89023-23-0. info
 • KUČA, Martin a Petr ŽÁKOVSKÝ. Olbramovice (okr. Znojmo). In Přehled výzkumů 41 (2000). 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 135. ISBN 80-86023-23-0. info
 • KUČA, Martin. Figurální plastika lidu s MMK z povrchových sběrů ze Žebětína, okr. Brno-město. In Archeologie Moravy a Slezska I. Kopřivnice-Hulín-Frýdek-Místek-Havířov, 2001. s. 134-135. info
 • KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Nové neolitické sídliště u Lukovan (okr. Brno-venkov). In Archeologie Moravy a Slezska. Kopřivnice-Hulín-Frýdek-Místek-Havířov, 2001. s. 135. info
 • VOKÁČ, Milan a Martin KUČA. Nové výšinné eneolitické sídliště u Čučic (okr. Brno-venkov). In Archeologie Moravy a Slezska I. Kopřivnice-Hulín-Frýdek-Místek-Havířov, 2001. s. 155-156. info
 • KUČA, Martin a Petr ŽÁKOVSKÝ. Sivice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42. 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 141-142. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin a Petr ŽÁKOVSKÝ. Sokolnice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 42. 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 157-157. ISBN 80-86023-29-X. info
 • KUČA, Martin a Petr ŽÁKOVSKÝ. Brno (k. ú. Bystrc. okr. Brno-město). In Přehled výzkumů 42. 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 177-177. ISBN 80-86023-29-X. info
 • ČIHÁK, Roman, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Lhánice (okr. Třebíč). In Přehled výzkumů 42. 2001. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. s. 215-215. ISBN 80-86023-29-X. info
 • VOKÁČ, Milan, Martin KUČA a Lubomír PROKEŠ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2000, roč. 42, č. 1, s. 131. ISSN 1211-7250. info
 • KUČA, Martin. Brno (k. ú. Bosonohy, okr. Brno-město). In Přehled výzkumů 41 (1999). Brno: AÚ AV ČR Brno, 2000. s. 95. info

25. 9. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info