prof. Ing. Milan Žák, CSc.


e‑mail:
Školitel

Obor: Hospodářská politika

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech