prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 3. 1999
Datum ukončení řízení 15. 4. 2001
Habilitační práce (veřejná část) České deskové malířství 1400 - 1460 a tzv. Rajhradský oltář
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 10. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (PedF UK Praha)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. Dr. Pavel Preiss, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc. (FF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 10. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 6. 2004
Datum ukončení řízení 1. 11. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 2. 2005
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Milan Togner, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. Dr. Vladimír Spacek (Guttenberg-Universität Mainz)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 2. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info