doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.


e‑mail: