prof. RNDr. Oldřich Fischer, DrSc.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav chemiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Emeritní profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 32255
Interní informace Portál MU IS MU