prof. Rikard von Unge, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03001b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 2611
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Rikard von Unge, PhD
 • Narozen : 1. ledna 1967 v Stockholmu
 • Stav : ženatý, manželka Eliška Unge, dětí David a Anika
Pracoviště
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor teoretické fyziky a astrofyziky, vedouci sekce
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991 obor fyzika, specializace teoretická fyzika, Stockholmská univerzita
 • 1994 Fil. Lic., Stockholmská univerzita
 • 1997 PhD, Stockholmská univerzita
 • 2002 docent, Masarykova univerzita
 • 2004 profesor, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 1995-1996: Postdoktor, ITP, SUNY at Stony Brook, USA
 • 1996-1997: odborný asistent, Stockholmská univerzita
 • 1997-1998: Postdoktor, Princeton University, USA
 • 1998-2002: odborný asistent, Masarykova univerzita
 • 2002-2004: docent, Masarykova univerzita
 • 2004-dosud: profesor, Masarykova univerzita
Pedagogická činnost

 • Přednáší:
 • Pokročilá kvantová mechanika
 • Kvantová elektrodynamika
 • Termodynamika a statistická fyzika
 • Statistická fyzika a termodynamika
 • Obecná teorie relativity
 • Úlohy z teoretické fyzice
 • Pokročila kvantová teorie pole
  Diplomanti:
 • Martin Kyselý, MU Brno, (Černé díry v teorii strun)
 • Anna Campbellová, MU Brno, (The AdS/CFT conjecture)
 • Václav Kareš, CVUT Praha, (Fyzika D0-brán)
 • Martin Bureš: MU Brno, (Kvantová mechanika ve vyšších dimenzích)
 • Ondřej Přibyla (Geometrical Concepts in Quantum Theory)
 • Pavel Kočí (Generalized Complex and Kähler Geometry)
 • Tomáš Michalík (Conformal Geometry and its applications in Physics)
  Doktorandi:
 • Anna Campbellová
 • Václav Kareš
 • Jiří Vohánka
 • Martin Bureš
 • Pavel Kočí
 • Ariunzul Dagvadorj
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie strun
 • Supersymetrie
 • Obecná teorie relativity
 • Kvantová teorie pole
Universitní aktivity
 • 1.7.2004 - 28.2.2007 vedouci sekce fyziky
 • 1.6.2011 - Ředitel ústavu
Vybrané publikace
 • KOČÍ, Pavel, Konstantinos KOUTROLIKOS a Rikard VON UNGE. Complex linear superfields, supercurrents and supergravities. Journal of High Energy Physics, New York: SPRINGER, 2017, Neuveden, February, s. nestránkováno. ISSN 1029-8479. doi:10.1007/JHEP02(2017)076. info
 • FARAKOS, Fotios, Pavel KOČÍ a Rikard VON UNGE. Superspace higher derivative terms in two dimensions. Journal of High Energy Physics, New York: SPRINGER, 2017, Neuveden, č. 4, s. nestránkováno. ISSN 1029-8479. doi:10.1007/JHEP04(2017)002. URL info
 • DALIANIS, Iannis, Fotis FARAKOS, Alex KEHAGIAS, Antonio RIOTTO a Rikard VON UNGE. Supersymmetry breaking and inflation from higher curvature supergravity. Journal of High Energy Physics (JHEP), Institute of Physics, 2015, roč. 2015, č. 1, s. "nestránkováno". ISSN 1126-6708. doi:10.1007/JHEP01(2015)043. Link to Journal of High Energy Physics info
 • FARAKOS, Fotis a Rikard VON UNGE. Complex linear effective theory and supersymmetry breaking vacua. Physical review D, American Physical Society, 2015, roč. 91, č. 4, s. "nestránkováno". ISSN 1550-7998. doi:10.1103/PhysRevD.91.045024. Journal website info
 • FARAKOS, Fotios, Ondřej HULÍK, Pavel KOČÍ a Rikard VON UNGE. Non-minimal scalar multiplets, supersymmetry breaking and dualities. Journal of High Energy Physics (JHEP), 2015, roč. 2015, č. 9, s. "nestrankovano". ISSN 1126-6708. doi:10.1007/JHEP09(2015)177. URL info
 • FARAKOS, Fotios, Ondřej HULÍK, Pavel KOČÍ a Rikard VON UNGE. Non-minimal scalar multiplets, supersymmetry breaking and dualities. Journal of High Energy Physics, New York: SPRINGER, 2015, Neuveden, č. 9, s. nestránkováno. ISSN 1029-8479. doi:10.1007/JHEP09(2015)177. URL info
 • FARAKOS, Fotis a Rikard VON UNGE. Naturalness and Chaotic Inflation in Supergravity from Massive Vector Multiplets. Journal of High Energy Physics, CERN, 2014, roč. 2014, č. 8, s. "nestránkováno". ISSN 1029-8479. doi:10.1007/JHEP08(2014)168. Link to JHEP info
 • VON UNGE, Rikard, Martin ROČEK, Ulf LINDSTRÖM, Maxim ZABZINE a Chris HULL. Genarlized Kähler geometry in (2,1) superspace. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2012, roč. 2012, č. 6, s. nestránkováno. ISSN 1126-6708. doi:10.1007/JHEP06(2012)013. URL info
 • VON UNGE, Rikard, Sergei KUZENKO, Jeong-Hyuck PARK a Gabriele TARTAGLINO-MAZZUCCHELLI. Off-shell superconformal nonlinear sigma-models in three dimensions. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2011, roč. 2011, č. 1, s. "nestránkováno". ISSN 1126-6708. doi:10.1007/JHEP01(2011)146. PDF article info
 • PETRÁŠ, Stanislav, Rikard VON UNGE a Jiří VOHÁNKA. SIM(2) and supergraphs. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2011, roč. 2011, č. 7, s. "nestrankovano". ISSN 1126-6708. doi:10.1007/JHEP07(2011)015. URL info
 • KUZENKO, Sergei M, Rikard VON UNGE a Ulf LINDSTRÖM. New supersymmetric \sigma-model duality. Journal of High Energy Physics, 2010, roč. 2010, č. 10. ISSN 1126-6708. PDF article info
 • VON UNGE, Rikard, Ulf LINDSTRÖM, Maxim ZABZINE, Martin ROČEK a Chris HULL. Generalized Calabi-Yau metric and Generalized Monge-Ampere equation. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2010, roč. 2010, č. 8. ISSN 1126-6708. PDF article info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROČEK, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Nonabelian generalized gauge multiplets. Journal of High Energy Physics, CERN, 2009, roč. 2009, č. 02. ISSN 1126-6708. info
 • HULL, Chris, Ulf LINDSTRÖM, Martin ROČEK, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Generalized Kähler geometry and Gerbes. Journal of High Energy Physics (JHEP), The United Kingdom (UK): Institute of Physics (IOP) Publishing, 2009, roč. 0910, č. 062. ISSN 1126-6708. info
 • KUZENKO, Sergei, Ulf LINDSTRÖM a Rikard VON UNGE. New extended superconformal sigma models and Quaternion Kahler manifolds. Journal of High Energy Physics (JHEP), The United Kingdom (UK): Institute of Physics (IOP) Publishing, 2009, roč. 0906, č. 4393. ISSN 1126-6708. info
 • HULL, Chris, Ulf LINDSTRÖM, Luis MELO DOS SATNOS, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Geometry of the N=2 supersymmetric sigma model with Euclidean worldsheet. Journal of High Energy Physics (JHEP), The United Kingdom (UK): Institute of Physics (IOP) Publishing, 2009, roč. 0907, č. 078. ISSN 1126-6708. info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROCEK, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. A potential for Generalized Kahler geometry. In Handbook of pseudo-Riemannian Geometry and Supersymmetry. EMS. Hamburg: EMS European Mathematical Society, 2008. s. -, 12 s. IRMA Lectures in Math. and Theor. Phys. ISBN 978-3-03719-079-1. paper info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROČEK, Itai RYB, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. T-duality and Generalized Kahler Geometry. Journal of High Energy Physics, CERN, 2008, roč. 2008, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1126-6708. eprint info
 • HULL, Chris, Ulf LINDSTRÖM, Luis MELO DOS SANTOS, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Topological Sigma Models with H-Flux. Journal of High Energy Physics, CERN, 2008, roč. 2008, č. 9, s. nestránkováno. ISSN 1126-6708. eprint info
 • HULL, Chris, Ulf LINDSTRÖM, Luis MELO DOS SANTOS, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Euclidean supersymmetry, twisting and topological sigma models. Journal of High Energy Physics, CERN, 2008, roč. 2008, č. 6, s. "nestránkováno". ISSN 1126-6708. eprint info
 • CAMPBELLOVÁ, Anna a Rikard VON UNGE. Towards the core of the Quantum Monopole. Physical review D, 2008, roč. 2008, č. 045020. ISSN 1550-7998. info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROČEK, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Generalized Kahler manifolds and off-shell supersymmetry. Communications in Mathematical Physics, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007, roč. 2007, č. 269, s. 833-849. ISSN 0010-3616. URL info
 • VON UNGE, Rikard, Maxim ZABZINE, Ulf LINDSTRÖM a Martin ROCEK. Linearizing Generalized Kahler Geometry. Journal of High Energy Physics, CERN, 2007, roč. 2007, č. 4, s. nestránkováno. ISSN 1126-6708. article info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROCEK, Itai RYB, Maxim ZABZINE a Rikard VON UNGE. New N=(2,2) vector multiplets. Journal of High Energy Physics, CERN, 2007, roč. 2007, č. 8, s. nestránkováno. ISSN 1126-6708. URL info
 • VON UNGE, Rikard, Martin ROČEK a Ulf LINDSTRÖM. Ricci-flat supertwistor spaces. Journal of High Energy Physics, CERN, 2006, roč. 2006, č. 01, s. 163-176. ISSN 1126-6708. URL info
 • VON UNGE, Rikard. Eurostring workshop II, young reserchers workshop. 2006. Eurosring workshop II homepage info
 • VON UNGE, Rikard, Thors Hans HANSSON, Janik KAILASVOURI a Anders KARLHEDE. SOLITONS AND QUASIELECTRONS IN THE QUANTUM HALL MATRIX MODEL. Physical Review B, USA: The American Physical Society, 2005, roč. 2005, č. 72, s. 205317-205328. ISSN 1098-0121. URL info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROCEK, Rikard VON UNGE a Maxime ZABZINE. GENERALIZED KAHLER GEOMETRY AND MANIFEST N=(2,2) SUPERSYMMETRIC NONLINEAR SIGMA-MODELS. Journal of High Energy Physics, CERN, 2005, roč. 2005, č. 07, s. 67-88. ISSN 1126-6708. URL info
 • VON UNGE, Rikard a Max Erik KARLOVINI. Charged black holes in compactified space times. Physical Review D, 2005, roč. 2005, č. 72, s. 104013-104033. ISSN 1550-7998. URL info
 • VON UNGE, Rikard, Martin ROCEK, Ulf LINDSTRÖM a Leszek HADASZ. TIME DEPENDENT SOLITONS OF NONCOMMUTATIVE CHERN-SIMONS THEORY COUPLED TO SCALAR FIELDS. Physical Review D, 2004, roč. 2004, č. 69, s. 105020-105040. ISSN 0556-2821. URL info
 • VON UNGE, Rikard. Poisson-Lie T plurality. Journal of High Energy Physics, CERN, 2002, roč. 2002, č. 0207, s. 014-30. ISSN 1029-8479. URL info
 • ALBERTSSON, Cecilia, Bjorn BRINNE, Ulf LINDSTROM, Martin ROCEK a Rikard VON UNGE. E(8) quiver gauge theory amd mirror symmetry. Journal of High Energy Physics, CERN, 2001, roč. 2001, č. 05, s. 021-39. ISSN 1029-8479. URL info
 • LINDSTROM, Ulf, Martin ROCEK, Rikard VON UNGE a Leszek HADASZ. Noncommutative multisolitons: moduli spaces, quantization, finite theta effects and stability. Journal of High Energy Physics, CERN, 2001, roč. 2001, č. 06, s. 040-61. ISSN 1029-8479. URL info
 • LINDSTROM, Ulf, Martin ROCEK a Rikard VON UNGE. Hyperkahler quotients and Algebraic curves. Journal of High Energy Physics, CERN, 2000, roč. 2000, č. 0001, s. 022-44. ISSN 1029-8479. URL info
 • PARK, Inyong a Rikard VON UNGE. Hyperkahler quotients, mirror symmetry and F-theory. Journal of High Energy Physics, CERN, 2000, roč. 2000, č. 03, s. 037-53. ISSN 1029-8479. URL info
 • LINDSTROM, Ulf, Martin ROCEK a Rikard VON UNGE. Non-commutative soliton scattering. Journal of High Energy Physics, CERN, 2000, roč. 2000, č. 12, s. 004-17. ISSN 1029-8479. pdf verze clanku info
 • REY, Soo-Jong a Rikard VON UNGE. S-duality, Noncritical Open String and Noncommutative Gauge Theory. Physics Letters B, Elsevier, North-Holland, 2000, roč. 2001, č. 499, s. 215-221. ISSN 0370-2693. URL info
 • VON UNGE, Rikard. Branes at generalized conifolds and toric geometry. Journal of High Energy Physics, CERN, 1999, roč. 1999, č. 02, s. 023-41. ISSN 1029-8479. URL info
 • LOWE, David a Rikard VON UNGE. Constraints on Higher Derivative Operators in Maximally Supersymmetric Gauge Theory. Journal of High Energy Physics, CERN, 1998, roč. 1998, č. 11, s. 014-18. ISSN 1029-8479. URL info
 • PERIWAL, Vipul a Rikard VON UNGE. Accelerating D-branes. Physics Letters B, 1998, roč. 1998, č. 430, s. 71-80. ISSN 0370-2693. URL info
 • RANDALL, Lisa, Yuri SHIRMAN a Rikard VON UNGE. Brane Boxes: Bending and Beta functions. Physical review D, 1998, roč. 1998, č. 58, s. 105005-105022. ISSN 0556-2821. URL info
 • LINDSTROM, Ulf a Rikard VON UNGE. A picture of D-branes at Strong Coupling. Physics Letters B, 1997, roč. 1997, č. 403, s. 233-246. ISSN 0370-2693. URL info
 • DE GIOVANNI, Andrea, Marc GRISARU, Martin ROCEK, Rikard VON UNGE a Daniela ZANON. The N=2 super Yang-Mills low-energy effective action at two loops. Physics Letters B, 1997, roč. 1997, č. 409, s. 251-257. ISSN 0370-2693. URL info
 • GONZALEZ-REY, Francisco, Ulf LINDSTROM, Martin ROCEK, Rikard VON UNGE a Stephen WILES. Feynman Rules in Projective Superspace I: massless hypermultiplets. Nuclear Physics B, 1997, roč. 1998, č. 516, s. 426-447. ISSN 0550-3213. URL info
 • GONZALEZ-REY, Francisco a Rikard VON UNGE. Feynman Rules in N=2 Projective Superspace II: massive hypermultiplets. Nuclear Physics B, 1997, roč. 1998, č. 516, s. 449-464. ISSN 0550-3213. URL info
 • GRISARU, Marc, Martin ROCEK a Rikard VON UNGE. Effective Kahler Potentials. Physics Letters B, 1996, roč. 1996, č. 383, s. 415-426. ISSN 0370-2693. URL info
 • GONZALEZ-REY, Francisco, Ulf LINDSTROM, Martin ROCEK a Rikard VON UNGE. On N=2 low-energy effective actions. Physics Letters B, 1996, roč. 1996, č. 388, s. 581-589. ISSN 0370-2693. URL info
 • TYURIN, Eugene a Rikard VON UNGE. Poisson-Lie T-duality: the Path Integral derivation. Physics Letters B, 1995, roč. 1996, č. 382, s. 233-245. ISSN 0370-2693. URL info
 • HASSANI, Sadri, Ulf LINDSTROM a Rikard VON UNGE. Classically equivalent actions for tensionless p-branes. Classical and Quantum Gravity, 1994, roč. 1994, č. 11, s. L79. ISSN 0264-9381. info
 • GUSTAFSSON, Henrik, Ulf LINDSTROM, Panagiotis SALTSIDIS, Bo SUNDBORG a Rikard VON UNGE. Hamiltonian BRST Quantization of the Conformal String. Nuclear Physics, B, 1994, roč. 1995, č. 440, s. 495-527. URL info

2. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info