prof. Rikard von Unge, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03001b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8084
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Rikard von Unge, PhD
 • Narozen : 1. ledna 1967 v Stockholmu
 • Stav : ženatý, manželka Eliška Unge, dětí David a Anika
Pracoviště
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor teoretické fyziky a astrofyziky, vedouci sekce
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991 obor fyzika, specializace teoretická fyzika, Stockholmská univerzita
 • 1994 Fil. Lic., Stockholmská univerzita
 • 1997 PhD, Stockholmská univerzita
 • 2002 docent, Masarykova univerzita
 • 2004 profesor, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 1995-1996: Postdoktor, ITP, SUNY at Stony Brook, USA
 • 1996-1997: odborný asistent, Stockholmská univerzita
 • 1997-1998: Postdoktor, Princeton University, USA
 • 1998-2002: odborný asistent, Masarykova univerzita
 • 2002-2004: docent, Masarykova univerzita
 • 2004-dosud: profesor, Masarykova univerzita
Pedagogická činnost

 • Přednáší:
 • Pokročilá kvantová mechanika
 • Kvantová elektrodynamika
 • Termodynamika a statistická fyzika
 • Statistická fyzika a termodynamika
 • Obecná teorie relativity
 • Úlohy z teoretické fyzice
 • Pokročila kvantová teorie pole
  Diplomanti:
 • Martin Kyselý, MU Brno, (Černé díry v teorii strun)
 • Anna Campbellová, MU Brno, (The AdS/CFT conjecture)
 • Václav Kareš, CVUT Praha, (Fyzika D0-brán)
 • Martin Bureš: MU Brno, (Kvantová mechanika ve vyšších dimenzích)
 • Ondřej Přibyla (Geometrical Concepts in Quantum Theory)
 • Pavel Kočí (Generalized Complex and Kähler Geometry)
 • Tomáš Michalík (Conformal Geometry and its applications in Physics)
  Doktorandi:
 • Anna Campbellová
 • Václav Kareš
 • Jiří Vohánka
 • Martin Bureš
 • Pavel Kočí
 • Ariunzul Dagvadorj
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie strun
 • Supersymetrie
 • Obecná teorie relativity
 • Kvantová teorie pole
Universitní aktivity
 • 1.7.2004 - 28.2.2007 vedouci sekce fyziky
 • 1.6.2011 - Ředitel ústavu
Vybrané publikace
 • FARAKOS, Fotis, Pavel KOČÍ, Gabriele TARTAGLINO-MAZZUCCHELLI a Rikard VON UNGE. Partial N=2 supersymmetry breaking and deformed hypermultiplets. Journal of High Energy Physics. New York: SPRINGER, 2019, Neuveden, č. 3, s. 1-47. ISSN 1029-8479. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/JHEP03(2019)037. Full Text info
 • CRIBIORI, Niccolo, Fotios FARAKOS a Rikard VON UNGE. 2D Volkov-Akulov Model as a T(T)over-bar Deformation. Physical Review Letters. COLLEGE PK: The American Physical Society, 2019, roč. 123, č. 20, s. 1-5. ISSN 0031-9007. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.201601. URL info
 • KOUTROLIKOS, Konstantinos, Pavel KOČÍ a Rikard VON UNGE. Higher spin superfield interactions with complex linear supermultiplet: conserved supercurrents and cubic vertices. Journal of High Energy Physics. New York: SPRINGER, 2018, Neuveden, č. 3, s. nestrankováno, 20 s. ISSN 1029-8479. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/JHEP03(2018)119. URL info
 • KOČÍ, Pavel, Konstantinos KOUTROLIKOS a Rikard VON UNGE. Complex linear superfields, supercurrents and supergravities. Journal of High Energy Physics. New York: SPRINGER, 2017, Neuveden, February, s. nestránkováno, 29 s. ISSN 1029-8479. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/JHEP02(2017)076. info
 • FARAKOS, Fotios, Pavel KOČÍ a Rikard VON UNGE. Superspace higher derivative terms in two dimensions. Journal of High Energy Physics. New York: SPRINGER, 2017, Neuveden, č. 4, s. nestránkováno, 23 s. ISSN 1029-8479. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/JHEP04(2017)002. URL info
 • DALIANIS, Iannis, Fotis FARAKOS, Alex KEHAGIAS, Antonio RIOTTO a Rikard VON UNGE. Supersymmetry breaking and inflation from higher curvature supergravity. Journal of High Energy Physics (JHEP). Institute of Physics, 2015, roč. 2015, č. 1, s. "nestránkováno", 34 s. ISSN 1126-6708. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2015)043. Link to Journal of High Energy Physics info
 • FARAKOS, Fotis a Rikard VON UNGE. Complex linear effective theory and supersymmetry breaking vacua. Physical review D. American Physical Society, 2015, roč. 91, č. 4, s. "nestránkováno", 16 s. ISSN 1550-7998. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.91.045024. Journal website info
 • FARAKOS, Fotios, Ondřej HULÍK, Pavel KOČÍ a Rikard VON UNGE. Non-minimal scalar multiplets, supersymmetry breaking and dualities. Journal of High Energy Physics (JHEP). 2015, roč. 2015, č. 9, s. "nestrankovano", 31 s. ISSN 1126-6708. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/JHEP09(2015)177. URL info
 • FARAKOS, Fotis a Rikard VON UNGE. Naturalness and Chaotic Inflation in Supergravity from Massive Vector Multiplets. Journal of High Energy Physics. CERN, 2014, roč. 2014, č. 8, s. "nestránkováno", 14 s. ISSN 1029-8479. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/JHEP08(2014)168. Link to JHEP info
 • VON UNGE, Rikard, Martin ROČEK, Ulf LINDSTRÖM, Maxim ZABZINE a Chris HULL. Genarlized Kähler geometry in (2,1) superspace. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2012, roč. 2012, č. 6, s. nestránkováno, 20 s. ISSN 1126-6708. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/JHEP06(2012)013. URL info
 • VON UNGE, Rikard, Sergei KUZENKO, Jeong-Hyuck PARK a Gabriele TARTAGLINO-MAZZUCCHELLI. Off-shell superconformal nonlinear sigma-models in three dimensions. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2011, roč. 2011, č. 1, s. "nestránkováno", 67 s. ISSN 1126-6708. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2011)146. PDF article info
 • PETRÁŠ, Stanislav, Rikard VON UNGE a Jiří VOHÁNKA. SIM(2) and supergraphs. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2011, roč. 2011, č. 7, s. "nestrankovano", 30 s. ISSN 1126-6708. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/JHEP07(2011)015. URL info
 • KUZENKO, Sergei M, Rikard VON UNGE a Ulf LINDSTRÖM. New supersymmetric \sigma-model duality. Journal of High Energy Physics. 2010, roč. 2010, č. 10, 41 s. ISSN 1126-6708. PDF article info
 • VON UNGE, Rikard, Ulf LINDSTRÖM, Maxim ZABZINE, Martin ROČEK a Chris HULL. Generalized Calabi-Yau metric and Generalized Monge-Ampere equation. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2010, roč. 2010, č. 8, 27 s. ISSN 1126-6708. PDF article info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROČEK, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Nonabelian generalized gauge multiplets. Journal of High Energy Physics. CERN, 2009, roč. 2009, č. 02, 12 s. ISSN 1126-6708. info
 • HULL, Chris, Ulf LINDSTRÖM, Martin ROČEK, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Generalized Kähler geometry and Gerbes. Journal of High Energy Physics (JHEP). The United Kingdom (UK): Institute of Physics (IOP) Publishing, 2009, roč. 0910, č. 062, 29 s. ISSN 1126-6708. info
 • KUZENKO, Sergei, Ulf LINDSTRÖM a Rikard VON UNGE. New extended superconformal sigma models and Quaternion Kahler manifolds. Journal of High Energy Physics (JHEP). The United Kingdom (UK): Institute of Physics (IOP) Publishing, 2009, roč. 0906, č. 4393, 31 s. ISSN 1126-6708. info
 • HULL, Chris, Ulf LINDSTRÖM, Luis MELO DOS SATNOS, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Geometry of the N=2 supersymmetric sigma model with Euclidean worldsheet. Journal of High Energy Physics (JHEP). The United Kingdom (UK): Institute of Physics (IOP) Publishing, 2009, roč. 0907, č. 078, 13 s. ISSN 1126-6708. info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROCEK, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. A potential for Generalized Kahler geometry. In Handbook of pseudo-Riemannian Geometry and Supersymmetry. EMS. Hamburg: EMS European Mathematical Society, 2008, s. 263-273, 12 s. IRMA Lectures in Math. and Theor. Phys. ISBN 978-3-03719-079-1. paper info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROČEK, Itai RYB, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. T-duality and Generalized Kahler Geometry. Journal of High Energy Physics. CERN, 2008, roč. 2008, č. 2, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1126-6708. eprint info
 • HULL, Chris, Ulf LINDSTRÖM, Luis MELO DOS SANTOS, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Topological Sigma Models with H-Flux. Journal of High Energy Physics. CERN, 2008, roč. 2008, č. 9, s. nestránkováno, 16 s. ISSN 1126-6708. eprint info
 • HULL, Chris, Ulf LINDSTRÖM, Luis MELO DOS SANTOS, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Euclidean supersymmetry, twisting and topological sigma models. Journal of High Energy Physics. CERN, 2008, roč. 2008, č. 6, s. "nestránkováno", 16 s. ISSN 1126-6708. eprint info
 • CAMPBELLOVÁ, Anna a Rikard VON UNGE. Towards the core of the Quantum Monopole. Physical review D. 2008, roč. 2008, č. 045020, 23 s. ISSN 1550-7998. info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROČEK, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Generalized Kahler manifolds and off-shell supersymmetry. Communications in Mathematical Physics. Heidelberg: Springer-Verlag, 2007, roč. 2007, č. 269, s. 833-849, 21 s. ISSN 0010-3616. URL info
 • VON UNGE, Rikard, Maxim ZABZINE, Ulf LINDSTRÖM a Martin ROCEK. Linearizing Generalized Kahler Geometry. Journal of High Energy Physics. CERN, 2007, roč. 2007, č. 4, s. nestránkováno, 31 s. ISSN 1126-6708. article info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROCEK, Itai RYB, Maxim ZABZINE a Rikard VON UNGE. New N=(2,2) vector multiplets. Journal of High Energy Physics. CERN, 2007, roč. 2007, č. 8, s. nestránkováno, 16 s. ISSN 1126-6708. URL info
 • VON UNGE, Rikard, Martin ROČEK a Ulf LINDSTRÖM. Ricci-flat supertwistor spaces. Journal of High Energy Physics. CERN, 2006, roč. 2006, č. 01, s. 163-176, 13 s. ISSN 1126-6708. URL info
 • VON UNGE, Rikard. Eurostring workshop II, young reserchers workshop. 2006. Eurosring workshop II homepage info
 • VON UNGE, Rikard, Thors Hans HANSSON, Janik KAILASVOURI a Anders KARLHEDE. SOLITONS AND QUASIELECTRONS IN THE QUANTUM HALL MATRIX MODEL. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2005, roč. 2005, č. 72, s. 205317-205328. ISSN 1098-0121. URL info
 • LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROCEK, Rikard VON UNGE a Maxime ZABZINE. GENERALIZED KAHLER GEOMETRY AND MANIFEST N=(2,2) SUPERSYMMETRIC NONLINEAR SIGMA-MODELS. Journal of High Energy Physics. CERN, 2005, roč. 2005, č. 07, s. 67-88, 21 s. ISSN 1126-6708. URL info
 • VON UNGE, Rikard a Max Erik KARLOVINI. Charged black holes in compactified space times. Physical Review D. 2005, roč. 2005, č. 72, s. 104013-104033, 20 s. ISSN 1550-7998. URL info
 • VON UNGE, Rikard, Martin ROCEK, Ulf LINDSTRÖM a Leszek HADASZ. TIME DEPENDENT SOLITONS OF NONCOMMUTATIVE CHERN-SIMONS THEORY COUPLED TO SCALAR FIELDS. Physical Review D. 2004, roč. 2004, č. 69, s. 105020-105040, 20 s. ISSN 0556-2821. URL info
 • VON UNGE, Rikard. Poisson-Lie T plurality. Journal of High Energy Physics. CERN, 2002, roč. 2002, č. 0207, s. 014-30. ISSN 1029-8479. URL info
 • ALBERTSSON, Cecilia, Bjorn BRINNE, Ulf LINDSTROM, Martin ROCEK a Rikard VON UNGE. E(8) quiver gauge theory amd mirror symmetry. Journal of High Energy Physics. CERN, 2001, roč. 2001, č. 05, s. 021-39. ISSN 1029-8479. URL info
 • LINDSTROM, Ulf, Martin ROCEK, Rikard VON UNGE a Leszek HADASZ. Noncommutative multisolitons: moduli spaces, quantization, finite theta effects and stability. Journal of High Energy Physics. CERN, 2001, roč. 2001, č. 06, s. 040-61. ISSN 1029-8479. URL info
 • LINDSTROM, Ulf, Martin ROCEK a Rikard VON UNGE. Hyperkahler quotients and Algebraic curves. Journal of High Energy Physics. CERN, 2000, roč. 2000, č. 0001, s. 022-44. ISSN 1029-8479. URL info
 • PARK, Inyong a Rikard VON UNGE. Hyperkahler quotients, mirror symmetry and F-theory. Journal of High Energy Physics. CERN, 2000, roč. 2000, č. 03, s. 037-53. ISSN 1029-8479. URL info
 • LINDSTROM, Ulf, Martin ROCEK a Rikard VON UNGE. Non-commutative soliton scattering. Journal of High Energy Physics. CERN, 2000, roč. 2000, č. 12, s. 004-17. ISSN 1029-8479. pdf verze clanku info
 • REY, Soo-Jong a Rikard VON UNGE. S-duality, Noncritical Open String and Noncommutative Gauge Theory. Physics Letters B. Elsevier, North-Holland, 2000, roč. 2001, č. 499, s. 215-221. ISSN 0370-2693. URL info
 • VON UNGE, Rikard. Branes at generalized conifolds and toric geometry. Journal of High Energy Physics. CERN, 1999, roč. 1999, č. 02, s. 023-41. ISSN 1029-8479. URL info
 • LOWE, David a Rikard VON UNGE. Constraints on Higher Derivative Operators in Maximally Supersymmetric Gauge Theory. Journal of High Energy Physics. CERN, 1998, roč. 1998, č. 11, s. 014-18. ISSN 1029-8479. URL info
 • PERIWAL, Vipul a Rikard VON UNGE. Accelerating D-branes. Physics Letters B. 1998, roč. 1998, č. 430, s. 71-80. ISSN 0370-2693. URL info
 • RANDALL, Lisa, Yuri SHIRMAN a Rikard VON UNGE. Brane Boxes: Bending and Beta functions. Physical review D. 1998, roč. 1998, č. 58, s. 105005-105022. ISSN 0556-2821. URL info
 • LINDSTROM, Ulf a Rikard VON UNGE. A picture of D-branes at Strong Coupling. Physics Letters B. 1997, roč. 1997, č. 403, s. 233-246. ISSN 0370-2693. URL info
 • DE GIOVANNI, Andrea, Marc GRISARU, Martin ROCEK, Rikard VON UNGE a Daniela ZANON. The N=2 super Yang-Mills low-energy effective action at two loops. Physics Letters B. 1997, roč. 1997, č. 409, s. 251-257. ISSN 0370-2693. URL info
 • GONZALEZ-REY, Francisco, Ulf LINDSTROM, Martin ROCEK, Rikard VON UNGE a Stephen WILES. Feynman Rules in Projective Superspace I: massless hypermultiplets. Nuclear Physics B. 1997, roč. 1998, č. 516, s. 426-447. ISSN 0550-3213. URL info
 • GONZALEZ-REY, Francisco a Rikard VON UNGE. Feynman Rules in N=2 Projective Superspace II: massive hypermultiplets. Nuclear Physics B. 1997, roč. 1998, č. 516, s. 449-464. ISSN 0550-3213. URL info
 • GRISARU, Marc, Martin ROCEK a Rikard VON UNGE. Effective Kahler Potentials. Physics Letters B. 1996, roč. 1996, č. 383, s. 415-426. ISSN 0370-2693. URL info
 • GONZALEZ-REY, Francisco, Ulf LINDSTROM, Martin ROCEK a Rikard VON UNGE. On N=2 low-energy effective actions. Physics Letters B. 1996, roč. 1996, č. 388, s. 581-589. ISSN 0370-2693. URL info
 • TYURIN, Eugene a Rikard VON UNGE. Poisson-Lie T-duality: the Path Integral derivation. Physics Letters B. 1995, roč. 1996, č. 382, s. 233-245. ISSN 0370-2693. URL info
 • HASSANI, Sadri, Ulf LINDSTROM a Rikard VON UNGE. Classically equivalent actions for tensionless p-branes. Classical and Quantum Gravity. 1994, roč. 1994, č. 11, s. L79, 6 s. ISSN 0264-9381. info
 • GUSTAFSSON, Henrik, Ulf LINDSTROM, Panagiotis SALTSIDIS, Bo SUNDBORG a Rikard VON UNGE. Hamiltonian BRST Quantization of the Conformal String. Nuclear Physics, B. 1994, roč. 1995, č. 440, s. 495-527. URL info

2. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info