prof. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

profesor – Katedra teorie programování


kancelář: C414
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6941
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 4. 2012
Datum ukončení řízení 1. 2. 2013
Habilitační práce (veřejná část) From Infinite-State Systems to Translation of LTL to Automata
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
Prof. Dr. J.C. van de Pol (University of Twente, The Netherlands)
prof. Philippe Schnoebelen (CNRS & ENS Cachan, France)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 9. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK v Praze)
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 11. 2012
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 8. 11. 2021
Datum ukončení řízení 29. 11. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 3. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. Dr. Armin Biere (University of Freiburg, Germany)
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Prof. Jiří Srba, Ph.D. (Aalborg University, Denmark)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 6. 2022
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info