doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 4. 2000
Datum ukončení řízení 1. 1. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Individuálně orientovaná pregraduální učitelská příprava
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta)
Vladimíra Spilková (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 12. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. (Univerzita v Turku, Finsko)
Členové prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc. PhDr. Peter Gavora, CSc. (KU - Pedagogická fakulta, Bratislava, Slovensko)
doc. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. (UP Olomouc - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 12. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info