Mgr. Klára Záleská, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Klára Záleská
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta MU Arna Nováka 1 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná pracovnice, doktorská studentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 - : Pedagogika, prezenční doktorský studijní program, školitelka prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. 2012 - 2014: Pedagogika, magisterský studijní program, ÚPV, FF, MUNI 2008 - 2012: Humanitní studia, bakalářský studijní program: Norský jazyk a literatura a Pedagogika, ÚPV, FF, MUNI
Přehled zaměstnání
 • 2017 -: Odborná pracovnice v projektu Digitální technologie ve každodenním životě mládeže (GAČR) 2015 - 2016: koordinátorka a administrátorka projektu Better learning in Schools (Norské Fondy) 2014 - 2017: administrátorka kurzu celoživotního učení Zkušenostně reglektivního učení 2014 - 2016: asistentka koordonátorky pro Erasmus+
Vědeckovýzkumná činnost
 • srovnávací pedagogika vzdělávání dětí cizinců multikulturní vyučování rovné příležitosti ve vzdělávání inkluze a integrace žáků
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 25. 7. 2016 – 29. 7. 2016: University of Oslo, Oslo, Letní škola, NOR
  • Letní škola srovnávací případové studie. Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2016 Case Study Research Methods Professor Andrew Bennett, Department of Government, Georgetown University, USA
 • 8. 1. 2016 – 31. 7. 2016: University of Oslo, Oslo, Erasmus+, NOR
 • 20. 8. 2013 – 23. 11. 2013: University of Oslo, Oslo, Ostatní, NOR
 • 25. 8. 2010 – 17. 12. 2010: Agder University College, Kristiansand, LLP Erasmus, NOR
Ocenění vědeckou komunitou
 • EERA 2015, Budapešť: Best Poster Award
Vybrané publikace
 • ZÁLESKÁ, Klára. Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 3, s. 139-164. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2018-3-7. URL URL info
 • LEIX, Alicja Ewa a Klára ZÁLESKÁ. Teachers’ experiences with immigrant children in Czech elementary schools. Human affairs. Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 27, č. 1, s. 30-47. ISSN 1210-3055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/humaff-2017-0004. https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2017.27.issue-1/humaff-2017-0004/humaff-2017-0004.xml?format=INT info
 • ZÁLESKÁ, Klára. Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 2, s. 320-330. ISSN 1805-9511. Recenze knihy Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Klára ZÁLESKÁ. Metodologické otázky srovnávací pedagogiky : podněty pro koncipování komparativních studií. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 3, s. 346-378. ISSN 1805-9511. URL info
 • ZÁLESKÁ, Klára. Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 117-132. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2015-1-8. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1115 Digitální knihovna FF MU info

20. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info