Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D.

vedoucí centra – Centrum pro digitální výzkum náboženství


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D., narozen 21. ledna 1989 v Ostravě
Škola
 • Masarykova univerzita
 • Filozofická fakulta
 • Ústav religionistiky
 • Arna Nováka 1
 • 602 00 Brno
 • Česká republika
Působení na škole
 • 2020 - dosud, řešitel projektu GAČR (GA20-01464S) Kulturní evoluce moralizujících náboženství ve starověkém Středomoří: Přístup distančního čtení
 • 2020 - 2022, postdoktorální výzkumník na Univerzitě v Bergenu v rámci Marice-Sklodowska Curie Individual Fellowship (projekt: ASCNET, Favorable Conditions of the Spread of the Cult of Asclepius across the Transportation Network of the Roman Mediterranean: A Quantitative Evaluation)
 • 2018 - 2019, odborný pracovník v projektu GA18-07487S Náboženství na sítích antického Středomoří: Role primárních a sekundárních center při šíření náboženských inovací
 • 2015 - 2017, odborný pracovník v projektu MUNI/M/1867/2014 Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování (GEHIR)
 • 2014 - 2018, student doktorského studia
 • 2011 - 2013, student navazujícího magisterského studia
 • 2008 - 2011, student bakalářského studia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 - 2018: Filozofická fakulta MU, obor religionistika, doktorské prezenční studium jednooborové
 • 2011 - 2013: Filozofická fakulta MU, obor religionistika, navazující magisterské prezenční studium jednooborové
 • 2008 - 2011: Filozofická fakulta MU, obor religionistika, bakalářské prezenční studium jednooborové
 • 2000 - 2008: Wichterlovo gymnázium Ostrava (ukončení maturitní zkouškou z předmětů: český jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, zeměpis)
Zaměstnání
 • 2015-dosud: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky (odborný asistent). 2020-2022: Univesity of Bergen, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion (Postdoc)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 18. 3. 2012 - 22. 3. 2012: Universität Erfurt, Erfurt, Spring School "Historicising religion, sacralising history", GER
 • 1. 3. 2015 – 31. 5. 2015: University of Vienna, Vienna, CEEPUS, AUT
Vybrané publikace
 • GLOMB, Tomáš, Vojtěch KAŠE a Viktor ZAVŘEL. Iconographic Trends in Roman Imperial Coinage in the Context of Societal Changes in the Second and Third Centuries CE: A Small-Scale Test of the Affluence Hypothesis. OPEN ARCHAEOLOGY. POLAND: DE GRUYTER POLAND SP Z O O, 2023, roč. 9, č. 1, s. 1-15. ISSN 2300-6560. doi:10.1515/opar-2022-0308. URL info
 • GLOMB, Tomáš a Sabine NEUMANN. Mapping Seismic Gods in the Ancient Mediterranean. In GODSCAPES: Ritual, Belief and the Natural World in the Ancient Mediterranean and Beyond conference, St. Andrews (June 27 – 30). 2023. info
 • KAŠE, Vojtěch, Nina NIKKI a Tomáš GLOMB. Righteousness in Early Christian Literature : Distant Reading and Textual Networks. Annali di Storia dell'Esegesi. Centro Editoriale Dehoniano, 2022, roč. 39, č. 1, s. 87-120. ISSN 1120-4001. URL URL info
 • KAŠE, Vojtěch a Tomáš GLOMB. Affluence, agricultural productivity and the rise of moralizing religion in the ancient Mediterranean. RELIGION BRAIN & BEHAVIOR. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022. ISSN 2153-599X. doi:10.1080/2153599X.2022.2065350. URL info
 • GLOMB, Tomáš. Connecting the Isiac Cults : Formal Modeling in the Hellenistic Mediterranean. London: Bloomsbury Academic, 2022. 192 s. Scientific Studies of Religion: Inquiry and Explanation. ISBN 978-1-350-21069-1. doi:10.5040/9781350210721. URL info
 • GLOMB, Tomáš. The End of Pax Romana : How Roman Emperors Faced Risks and Changes on Coins. In European Association of Archaeologists Conference, 31 August - 3 September, Budapest, Hungary. 2022. URL info
 • GLOMB, Tomáš a Vojtěch KAŠE. Reflections of societal pressures in the iconography of Roman coinage : A quantitative approach. In Computing the Past : Computational Approaches to the Dynamics of Cultures and Societies, 6.-8. 10. 2022, Plzeň, ČR. 2022. URL info
 • GLOMB, Tomáš a Vojtěch KAŠE. The Cultural Evolution of Moralizing Religions in the Ancient Mediterranean Project (CEMRAM): A Distant Reading Approach. In 14th ISORECEA Online Conference, Olomouc, Czech Republic, April 15-17. 2021. URL info
 • GLOMB, Tomáš, Adam MERTEL, Zdeněk POSPÍŠIL a Aleš CHALUPA. Ptolemaic political activities on the west coast of Hellenistic Asia Minor had a significant impact on the local spread of the Isiac cults : A spatial network analysis. PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 4, s. 1-20. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0230733. URL info
 • GLOMB, Tomáš, Adam MERTEL a Zdeněk POSPÍŠIL. The Early Spread of the Isiac Cults in the West Coast of Hellenistic Asia Minor: A Quantitative Evaluation of the Ptolemaic Political Influence. In EASR Conference, Religion - Continuations and Disruptions, Tartu, Estonia 25. 6. - 30. 6. 2019. 2019. URL info
 • GLOMB, Tomáš a Adam MERTEL. Modeling the Ptolemaic Cultural Export: A Quantitative Evaluation of the Spread of the Isiac Cults in the West Coast of Hellenistic Asia Minor. In CAA Conference, Check Object Integrity, Krakow, Poland, 23.4. - 27.4. 2019. 2019. URL info
 • GLOMB, Tomáš, Adam MERTEL, Zdeněk POSPÍŠIL, Zdeněk STACHOŇ a Aleš CHALUPA. Ptolemaic military operations were a dominant factor in the spread of Egyptian cults across the early Hellenistic Aegean Sea. PLOS ONE. 2018, roč. 13, č. 3, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0193786. URL info
 • CHALUPA, Aleš, Tomáš GLOMB, Dalibor PAPOUŠEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Adam MERTEL a Zdeněk STACHOŇ. Modeling the spread of religion : The spread of Egyptian cults in the Agean Sea throughout the early Hellenistic period (323-167 BCE). In MERCURY workshop : Simulating Roman Economies, 3.-4.10.2018, Oxford, Velká Británie. 2018. URL info
 • KAŠE, Vojtěch a Tomáš GLOMB. Uncovering the Secret of Christian Success in Terms of Spatial Network Analysis: Introducing the GEHIR project. In Cultural Evolution of Religion (project REECR workshop), Helsinki, 23-24 May. 2017. URL info
 • MERTEL, Adam, Tomáš GLOMB a Zdeněk STACHOŇ. Regrowing Egyptian cults: The potential of using modern computational methods in the study of ancient religions. In Digital Humanities 2017 conference, Montreal, 8-11 August. 2017. URL info
 • GLOMB, Tomáš a Adam MERTEL. Epidemiology of the Egyptian Cults During the Hellenistic Period: Can You Spread it too? In Interactive pasts, Leiden, 4-5 April. 2016. info
 • CHALUPA, Aleš a Tomáš GLOMB. Generative Historiography of Ancient Religions and the Case of Travelling Deities: How to Model the Spread of Cults in the Ancient Mediterranean. In Entangled Worlds, Vienna, 13-15 April 2016. 2016. info
 • GLOMB, Tomáš. Attracting the Gods: How to Model the Spread of the Egyptian Cults in the Ancient Mediterranean. In EASR conference, Helsinki, 28 June - 1 July. 2016. info
 • GLOMB, Tomáš a Adam MERTEL. Kyklades Project. In Network Theory and Computer Modeling in the Study of Religion, Budapest, 29 August - 4 September. 2016. URL info
 • GLOMB, Tomáš. Probuzeni se vzpomínkou : inkubace v kultu Asklépia a její vliv na fungování paměti. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2016, roč. 24, č. 1, s. 3-17. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • GLOMB, Tomáš. Exporting Grain and Gods: The Spread of the Cult of Isis and Sarapis on the Ancient Mediterranean Trade Network. In Workshop: Network Theory, Cognitive Science, and Historiography, Kavala, 1-4 September. 2015. info
 • GLOMB, Tomáš. Directions for the Gods: Key Factors Influencing the Early Spread of the Isiac Cults. In Bridging the Gaps: (Ancient) History from the Perspective of Mathematical and Computational Modelling and Network Analysis (GEHIR Workshop, Brno), 13-14 November 2015. 2015. info
 • MERTEL, Adam, Zdeněk STACHOŇ a Tomáš GLOMB. GIS in Historical Research. In Bridging the Gaps: (Ancient) History from the Perspective of Mathematical and Computational Modelling and Network Analysis (GEHIR Workshop, Brno). 2015. URL info
 • MERTEL, Adam, Zdeněk STACHOŇ a Tomáš GLOMB. Historical Spatial Datasets. Selected Issues. In 1st ICA European Symposium on Cartography, Vienna. 2015. info
 • GLOMB, Tomáš. Původ boha Sarápida: poklad nebo proces? In Orientalia Antiqua Nova XIV, Plzeň, 3.-4. dubna 2014. 2014. info
 • GLOMB, Tomáš. Sacred Place as a Trigger: Asclepius Healing Centers from the Perspective of Cognitive Archaeology. In 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Istanbul, 10-14 September 2014. 2014. URL info
 • GLOMB, Tomáš. Isis on the Boat: Constructing the Network of the Cult of Isis in the Ancient Mediterranean and the Possibilities of Agent Based Modeling. In International Krakow Study of Religions Symposium: Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives, Krakow, 27-29 October 2014. 2014. URL info
 • GLOMB, Tomáš. Social Dynamics between Egyptian, Greek and Mixed Communities: Center and Periphery in the Formation of the Sarapis Cult. In International Conference: Centre and Periphery over the Passage of Time, 17-19 October, Trnava. 2014. URL info
 • CHALUPA, Aleš a Tomáš GLOMB. The Third Symbol of the Miles Grade on the Floor Mosaic of the Felicissimus Mithraeum in Ostia: A New Interpretation. Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2013, roč. 21, č. 1, s. 9-32. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • GLOMB, Tomáš. What can material culture of humans and chimpanzees tell us about religion? A Study in cognitive archaeology and cognitive science of religion. In 19th EAA Annual Meeting, Plzeň, 4-8 September 2013. 2013. URL info
 • CHALUPA, Aleš a Tomáš GLOMB. Třetí symbol iniciačního stupně Voják na podlažní mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii: Nová interpretace. 2013. info
 • GLOMB, Tomáš. Původ boha Sarápida v Egyptě. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 11, č. 2, s. 7-20. ISSN 1214-5351. URL info
 • CHALUPA, Aleš a Tomáš GLOMB. Expressing religious ideas through Visual Art : a new interpretation of the third symbol of the Mithraic grade miles on the floor mosaic from the Felicissimus Mithraeum in Ostia. In International conference "Arts And Crafts Over The Passage Of Time (From The Bronze Age To Late Antiquity)", Pezinok, 19-21 October 2012. 2012. info

1. 7. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info