doc. Mgr. Vladimír Richter

docent – Katedra hudební výchovy


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/4014
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6501
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Vladimír Richter
Pracoviště
 • Masarykova Univerzita
  Pedagogická fakulta
  Katedra hudební výchovy
  Poříčí 31
  Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Konzervatoř Brno - pěvecké oddělení
 • Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity - hudební výchova a čeština
 • 1994 - 1995 - lektor
 • 1995 1998 odborný asistent
 • 1998 docent ( habilitační koncert 20.1. 1998 - J.H.Schein, S.Scheidt, H. Schütz, C.Monteverdi, J.D.Heinichen, G.F.Händel )
Přehled zaměstnání
 • 1994 - dosud: PdF MU - katedra HV
 • 1998 - dosud: FF MU - Akademie staré hudby
 • 1988 - 1994: ZUŠ J.Kvapila Brno , učitel, zástupce ředitele
 • 1983 - 1988: LŠU Blansko, učitel
 • 1981 - 1983: Symfonický orchestr hl. m. Prahy
 • 1984 - 1986: Státní divadlo Brno , sólista
 • 1990 - 1997: Konzervatoř Brno - pěvecké oddělení, profesor ( VPP )
Pedagogická činnost
 • Hlasová výchova, Sólový zpěv, Dějiny a literatura zpěvu, Fyziologie a hygiena hlasu, Dějiny hudby
Akademické stáže
 • Vysoká hudební škola F.Lizsta Weimar - interpretační kursy zaměřené na starou hudbu a písně německého romantismu
Universitní aktivity
 • Oborová rada DSP Hudební teorie a pedagogika
 • Vědecká rada Pedagogické fakulty MU
 • Rada pro kulturu a umění MU
Umělecké aktivity
 • Tvůrčí činnost:
 • je významným specialistou na autentické provozování staré hudby, neméně bohaté uplatnění nachází jako interpret soudobých vokálních komorních skladeb
 • je jedním ze zakladatelů a uměleckých vedoucích vokálně experimentálního souboru AFFETTO - J. Mikušek, M. Olbrzymek, A. Procházka, V. Richter (www.affetto.cz)
 • je členem komorního souboru ENSEMBLE POÉTIQUE (M.Hovorková - kytara, P.Pomkla - flétna V.Richter - zpěv)
 • spolupráce s předními soubory věnujícími se tzv. autentické interpretaci staré hudby (Capella Regia, Flores musicae, Musica Florea, Musica antiqua Praha, Rožmberská kapela) a komorním žánrům (Capella Moravica, Madrigal Quintet Brno, Pražští madrigalisté)
 • účast na hudebních festivalech: Pražské premiéry, Mezinárodní hudební festival Brno, Expozice nové hudby, Pražské jaro, Praha - evropské město kultury 2000, Svatováclavské slavnosti, Sláva barokní Čechie, Musica ecumenica, Baroko Olomouc, Concentus Moraviae, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Česko - saský hudební festival, Mezinárodní hudební festival K.Ditterse, Trutnovský podzim, Slanický ostrov umenia,Dny staré hudby Regensburg, Dny staré hudby Herne, Mezinárodní festival staré hudby Radovljica, International Early music festival Brežica, Evropský festival duchovní hudby Schwabisch Gmünd, Bach Tage Hamburk, International festival of early music Vilnius, EXPO 2000 Hanover
 • semináře a koncerty na UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO CARACAS a na UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MERIDA ve Venezuele
 • Česká televize - vlastní interpretační účast a účinkování žáků v pořadech cyklu ORBIS MUSICAE PICTUS, NOTES - hudební magazín
 • účinkování v hudebních pořadech a živé záznamy koncertů pro Českou, Polskou, Slovinskou, Slovenskou, Španělskou televizi
 • hostování v Národním divadle Brno - M.Košut: Ifigenie - role Oresta (2001-2002)
 • nahrávky a živé snímky koncertů pro Český rozhlas, West Deutsch Rundfunk Kolín nad Rýnem, Nord Deutsch Rundfunk Hamburk,Beyrische Rundfunk, Slovinský rozhlas, Polský rozhlas, Radio National de Espana
 • CD nahrávky pro tato vydavatelství:
  SUPRAPHON:
  - Flos Florum Italian vespers in Bohemia, c.1650 (819014-2 231)
  - Martinů sacred Works and Madrigals (81 9010-2 931)
  - J.D.Zelenka: Requiem d moll, ZWV 48 (SU 0052- 2 231)
  ANTIPHONA: A.Dvořák: Mše D dur (AA 0034-2231)
  LJUBLANSKI MADRIGALISTI: Iacobus Gallus Carniolus: Missa super Adesto dolori meo
  ORPHEUS: Lasso, Palestrina
  CARMEN: Pastorely z Moravy
  ARTA:
  - A.V.Michna: Officium vespertinum - Capella Regia (F1 0104-2)
  - B.M.Černohorský: Laudetur Jesus Christus (F1 0139
  ROSA: Forgotten Tresaures of Early Baroque Moravia (RD 1319)
  NIBIRU: J.D.Zelenka: Il serpente di bronzo (0146-2211)
 • premiery soudobých skladeb P.Ebena, F.Fialy, M.Košuta, I.Medka, J.Meisla, A. Parsche, A.Piňose, P.Řezníčka, M.Slimáčka, M.Štědroně, M. Štědroně jun., P.Tenhaefa, A.Tučapského
 • novodobé premiery skladeb A.Brosmanna, B. M. Černohorského, A.Mašáta, A.Mazáka, F.Míči, A.Michny, M. Praetoria, J.G.Reinharda, J.M.Sachera, J.D.Zelenky
Vybrané publikace
 • RICHTER, Vladimír. Cesty renesanční Evropou. Plzeň: Koncerty Plzeňsko, 2020. info
 • RICHTER, Vladimír. Castello in Aria - V zajetí melodií. Polička: Centrum Bohuslava Martinů, 2019. info
 • RICHTER, Vladimír. člen vědecké rady UHK. Vědecká rada Univerzity Hradec králové, 2017 - 2020. info
 • RICHTER, Vladimír. Hudba doby Karla IV. jako inspirace. Plzeň Roudná: Koncerty plzeňsko, 2016. URL info
 • RICHTER, Vladimír. Hudba německé renesance. BRNO: Brněnský varhanní festival, 2016. info
 • RICHTER, Vladimír. Affetto v adventu. Vysoká u Příbrami: Památník Antonína Dvořáka, 2016. info
 • RICHTER, Vladimír. Affetto Mužské hlasy v proměnách času. Tábor: Táborský triptych - Husitské muzem v Táboře, 2016. info
 • RICHTER, Vladimír. Affetto - Muži mlsají vždy rádi. Napajedla: Klub kultury Napajedla, 2016. info
 • RICHTER, Vladimír. Koncert pro účastníky mezinárodní konference Marie Ebner von Eschenbach. Lysice: Moravské zemské muzeum, Národní památkový ústav, 2016. info
 • RICHTER, Vladimír. Autentické baroko - stylizovaný folklor. Polička: Náš Martinů, 2015. info
 • RICHTER, Vladimír. Jak na "starou" hudbu. In PaedDr. Miriam Žiarna, PhD., ArtD. Zborník príspevkov z Interpretačných kurzov. Ružomberok: Verbum- vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013, s. 38 - 40. ISBN 978-80-561-0034-9. info
 • RICHTER, Vladimír. Věc Cage. Brno: Opera diversa, 2012. info
 • RICHTER, Vladimír a Marek OLBRZYMEK. Muži mlsají vždy rádi. Brno: Vokálfest, 2012. info
 • RICHTER, Vladimír. Vokální činnosti v hudební výchově na středních školách. In Aktuální problémy hudební výchovy na středních školách v České republice. 2011. info
 • RICHTER, Vladimír. Zpívají středoškoláci? Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 7, č. 2, s. 30-35. ISSN 1803-1331. URL info
 • RICHTER, Vladimír. Rytířské duchovní řády ve střední Evropě. Čejkovice: Historický ústav FF MU, Moravské zemské muzeum, 2010. info
 • RICHTER, Vladimír a Marek OLBRZYMEK. Guillaume de Machaut: Messe de Notre Dame. Třebíč: Concentus Moraviae, 2010. info
 • RICHTER, Vladimír a Marek OLBRZYMEK. Affetto - hudba německého a českého klasicismu a romantismu. Spálené Poříčí: Česká společnost Josefa Haydna, 2010. info
 • RICHTER, Vladimír. K otázkám pěveckého repertoáru v hudební výchově. Online. In Musica viva in schola XXII. 1. vyd. BRNO: Masarykova univerzita, 2010, s. 115-121. ISBN 978-80-210-5388-5. Sborník Musica viva in schola XXII. info
 • RICHTER, Vladimír a Marek OLBRZYMEK. České doteky hudby - 4 x vox - 4 x sax. Praha: Armonico Praga, 2010. info
 • RICHTER, Vladimír. Věc Cage. Brno-Památník Leoše Janáčka: Moravské zemské muzeum, Opera Diversa, 2010. info
 • RICHTER, Vladimír a Marek OLBRZYMEK. Česká televize - adventní koncert. Praha: Česká televize, 2010. info
 • RICHTER, Vladimír. Moriz Ebner von Eschenbach - písně. Vídeň: Velvyslanectví ČR v Rakousku, 2010. info
 • RICHTER, Vladimír. The Questions on the Vocal Repertoire in Music Education. Online. In PhDr. Marek Sedláček, PhD. The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, 2010, s. 81-86. ISBN 978-80-210-5392-2. URL info
 • RICHTER, Vladimír. Vyrušené ticho. Ćeský rozhlas 3 - Vltava, 2009. info
 • RICHTER, Vladimír. M.Košut - Macbeth. Praha: Ceská filharmonie - Pražské premiéry, 2009. info
 • RICHTER, Vladimír. M.Štědroň: Delirium. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009. info
 • RICHTER, Vladimír. Vivat F.M.Kníže. Praha - Vyšehrad: La Quitaromanie - festival k 225. výročí narození kytaristy a skladatele Františka Maxe Knížete, 2009. info
 • RICHTER, Vladimír. Studentský notes. Brno: Český rozhlas Brno, 2009. info
 • RICHTER, Vladimír. Hudební fórum s Vladimírem Richterem. Brno: Český rozhlas 3 - Vltava, 2009. info
 • RICHTER, Vladimír. Hnutí Early Music a jeho reflexe na Masarykově univerzitě. In Slovo - Obraz - Zvuk II. Umenovedné štúdie. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 273 - 277. ISBN 978-80-8094-331-8. info
 • RICHTER, Vladimír. "Mezi popem a non-popem aneb Duch si vane kam chce" - Musica sacra. Expozice nové hudby 2008, 2008. URL info
 • RICHTER, Vladimír. Sauna vzpomínek. Divadlo Husa na provázku, 2008. info
 • RICHTER, Vladimír. Musiques au Temps des Trinitaires. Trinitarier Festival, 2008. info
 • RICHTER, Vladimír. Kterak Landebork od Prahe z Království českého ani nepškna, lotr, zbohem hébal. Concentus Moraviae, 2008. info
 • RICHTER, Vladimír. Musiques festives a la Cour de Sigismund III. Festival international de Musique Sarrebourg, 2008. URL info
 • RICHTER, Vladimír. Hudební kamarádi. In Kdy bude ples. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 32-34. ISBN 978-80-210-4777-8. info
 • RICHTER, Vladimír. Jan Novák: Cantiones latinae. Český rozhlas, 2008. info
 • RICHTER, Vladimír. Schubertiade III. Nezdice: 16.Haydnovy hudební slavnosti, 2008. info
 • RICHTER, Vladimír. Hlasová výchova - kultura slovního projevu. www.svp.muni.cz, 2006, 9 s. info
 • RICHTER, Vladimír. Stará hudba autenticky. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, roč. 1995-XXVII, č. 2, s. 9. ISSN 0862-8505. info

5. 3. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info