Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 5. 2020
Datum ukončení řízení 1. 5. 2021
Habilitační práce (veřejná část) A critical analysis of the Physical Education curriculum in the Czech Republic
Oponenti habilitační práce doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. (FTVŠ UK Bratislava)
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. (FTVS UK)
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (Rektorát MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 2. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (Fakulta sportovních studií MU)
Členové doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, Ph.D. (Ped.fakulta, UKF v Nitre)
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. (FTK UP Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info