PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.


kancelář: bud. D/-1008
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4254
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 26. 5. 2020
Habilitační práce (veřejná část) A critical analysis of the Physical Education curriculum in the Czech Republic
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (Fakulta sportovních studií MU)
Členové doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, Ph.D. (Ped.fakulta, UKF v Nitre)
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. (FTK UP Olomouc)