prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Vratislav Chromý, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 7. 2005
Datum ukončení řízení 5. 11. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 4. 2006
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. (CHT VUT Brno)
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. (VLA Hradec Králové)
prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc. (FCHT STU Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info