prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
  • doc. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (* 1937) Absolvent chemické fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě, specializace analytická chemie (1960). Pracoval většinou ve výzkumu diagnostik ve firmě Lachema-PLIVA s výjimkou let 1977 - 1981, kdy působil na oddělení klinické biochemie ve Fakultní nemocnici Sv. Anny v Brně v rámci resortního výzkumu. Kandidát věd (1971) University J. E. Purkyně v Brně (nyní MU Brno), habilitace a jmenování docentem Masarykovy university (1997). Pracuje na katedře analytické chemie přírodovědecké fakulty MU a přednáší analytické metody v klinické diagnostice a analýzu vybraných organických látek v biologických tekutinách. Hlavním odborným zájmem jsou analytické metody pro klinickou chemii a laboratorní medicínu. Publikoval 86 odborných prací, z toho 27 v zahraničních periodicích. Je autorem/spoluautorem 56 československých vynálezů či autorských osvědčení a desítek výzkumných zpráv. Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních odborných setkáních. K nejdůležitějším pracem patří několik publikací v časopise Talanta týkající se reakcí metalochromních indikátorů s micelami a v Clinical Chemistry zabývajících se stanovením celkové bílkoviny v lipemických sérech (stala se doporučenou metodou IFCC), zavedením N-methyl-D-glukaminu jako nového pufru pro biochemické účely a nové metody stanovení katalytické koncentrace alkalické fosfatasy (metoda byla doporučena panely expertů v Itálii a v Německu).

31. 10. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info