prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Zbyňka Zdráhala
vedoucí sdílené laboratoře – Centrální laboratoř Proteomika


kancelář: bud. E26/108
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8258
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 6. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Proteomika a hmotnostní spektrometrie
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Pavel Stopka, Ph.D. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (Univerzita obrany Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 3. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. (Univerzita Palackého Olomouc)
doc. RNDr. Jozef Nosek, CSc. (UKo - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 3. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Genomika a proteomika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 28. 5. 2018
Datum ukončení řízení 28. 11. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové Assoc. Prof. Gerda Egger (Medical University of Vienna)
prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. (Mikrobiologický ústav AV ČR. Praha)
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 28. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info