JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

odborný asistent – Katedra správní vědy a správního práva


kancelář: 159
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3212
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 9/2004 - 5/2008 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava-Poruba
 • 6/2009 - 5/2014 Masarykova univerzita Právnická fakulta magisterský studijní program Právo a právní věda
 • 2/2017 Masarykova univerzita Právnická fakulta rigorózní řízení specializace Správní právo
 • 9/2014 - 4/2019 Masarykova univerzita Právnická fakulta doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor Správní právo a právo životního prostředí
 • 5/2019 Ministerstvo spravedlnosti - Odborná justiční zkouška
Přehled zaměstnání
 • 2/2018 - současnost Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva odborný asistent
 • 4/2020 - současnost Advokát spolupracující s advokátní kanceláří Poncza-Šrámek
 • 1/2015 - 4/2020 Nejvyšší správní soud asistent soudce
 • 7/2015 - 12/2016 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva odborný pracovník
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekt Fondu rozvoje MU MUNI/FR/1363/2019 Předmět Verwaltungsgerichtsbarkeit in Mitteleuropa 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 - řešitel projektu JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.
 • Projekt specifického výzkumu MUNI/A/1337/2018 Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 - řešitel projektu JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.
 • Projekt GAČR Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost (GA13-30730S) 01. 07. 2015 – 31. 12. 2016 - řešitel projektu doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
 • Projekt Fondu rozvoje MU MUNI/FR/1131/2016 Prohloubení praktických aspektů ve výuce předmětů NP201Zk Činnost veřejné správy a MV923K Diskreční pravomoc veřejné správy 01.01.2017 – 31. 12. 2017 - řešitel projektu doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
 • Projekt specifického výzkumu MUNI/A/1284/2016 Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení 01.01.2017 31. 12. 2017 - řešitel projektu JUDr. Radislav Bražina
 • Projekt specifického výzkumu MUNI/A/1272/2015 Odůvodnění správního orgánu při ukládání sankcí 01.01.2016 – 31. 12. 2016 – řešitel projektu Mgr. Nikola Jílková
 • Projekt Fondu rozvoje MU MUNI/FR/1363/2014 Správní právo I 01.01.2015 – 31. 12. 2015 - řešitel projektu JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
 • Vědeckovýzkumný projekt podle směrnice děkana č. 1/2015 Odůvodnění správních rozhodnutí v judikatuře ESLP 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015 - řešitel projektu JUDr. Radislav Bražina
Vybrané publikace
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Effectiveness of Judicial Protection against Administrative Silence in the Czech Republic. Central European Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, 2019, roč. 17, č. 1, s. 43-68. ISSN 2591-2240. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17573/cepar.2019.1.03. Open access časopisu info
 • BRAŽINA, Radislav, Markéta BEDNÁŘOVÁ a Terezie BOKOVÁ. Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 196 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 679. ISBN 978-80-210-9494-9. info
 • SKULOVÁ, Soňa a Radislav BRAŽINA. New Approaches to the Right to be Heard in Relation to the Application of Alternatives to Administrative Sanctions. Central European Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, 2018, roč. 16, č. 1, s. 161-178. ISSN 2591-2240. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17573/cepar.2018.1.9. Open access časopisu info
 • BRAŽINA, Radislav a Nikola JÍLKOVÁ. Odůvodnění rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt podle současné i budoucí právní úpravy. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 2, s. 43 - 48. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • BRAŽINA, Radislav, Soňa SKULOVÁ a Michal LIŠKA. New challenges in approaches to the right to be heard. In 2017 EGPA Annual Conference, Milán, Itálie. 2017. info
 • KADEČKA, Stanislav, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Ochrana subjektivních práv proti normativním správním aktům. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 290-301. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0. URL info
 • SKULOVÁ, Soňa a Radislav BRAŽINA. Odůvodnění správního rozhodnutí jako součást systému prostředků ochrany subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L., a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 134 - 139. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0. info
 • BRAŽINA, Radislav. Minimální požadavky na odůvodnění správního rozhodnutí ve středoevropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2016, roč. 24, č. 2, s. 121-130. ISSN 1210-9126. Open access časopis info
 • BRAŽINA, Radislav, David HEJČ a Soňa SKULOVÁ. Reasoning of administrative acts as a means of transparent public administration and protection of public individual rights. In Konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA) 2016. 2016. info
 • BRAŽINA, Radislav a Nikola JÍLKOVÁ. Regulating Administrative Torts: The Influence of Case Law in the Absence of Legislation. In The Society of Legal Scholars Annual Conference Oxford. 2016. info
 • SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Odůvodnění správního rozhodnutí: revitalizace institutu s dlouhou tradicí. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 10, s. 895 - 912. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • BRAŽINA, Radislav. Odůvodnění normativních (s)právních aktů a jejich vztah k ochraně práv adresátů veřejné správy. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 11, s. 999-1010. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • BRAŽINA, Radislav. Appeal procedure: anachronism or necessity? In Paulina Bieś-Srokosz, Jacek Srokosz. Current Development in Public Law in European Countries. Selected issues. Czestochowa: Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2016, s. 21 - 30. ISBN 978-83-7455-507-4. info
 • SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ, Radislav BRAŽINA a Marek CHADIMA. Criteria, the Scope and Efficiency of review of Administrative Decisions within the Public Administration. In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2015. info
 • BRAŽINA, Radislav. Principle of proper reasoning in the European context. In Ph.D. Sympozium konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA), 2015. 2015. info

13. 5. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info