prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

proděkan pro studijní programy, statutární zástupce děkana Fakulty informatiky


kancelář: A409
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3507
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Fakulta informatiky
Pracovní zařazení Proděkan pro studijní programy, statutární zástupce děkana

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Fakulta informatiky
Oborová komise Fundamentals of Computer Science, Fundamenty informatiky, Fundamenty informatiky, Informatika
Oborová rada Computer Systems, Communication and Security (eng), Informatika, Informatika ve vzdělávání, Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost, Podniková informatika, Programování a vývoj aplikací, Řízení softwarových systémů a služeb, Software Systems and Services Management (eng), Teoretická informatika, Učitelství informatiky pro střední školy, Umělá inteligence a zpracování dat, Visual Informatics, Vizuální informatika
Programová rada Univerzitního centra Telč Masarykova univerzita
Rada pro rozvoj výzkumných infrastruktur Masarykova univerzita
Vědecká rada Fakulta informatiky
Vedení Fakulta informatiky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra teorie programováníFakulta informatiky
Pracovní zařazení Profesor
kancelář A409Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon 549 49 3507
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU SekretariátFakulta informatiky
Pracovní zařazení Koordinátor pro kvalitu
Fakulta / Pracoviště MU Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiíchFakulta informatiky
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 3496
Interní informace Portál MU IS MU