prof. Ing. Ivo Serba, CSc.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra vizuální informatikyFakulta informatiky
Pracovní zařazení Emeritní profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 3520
Interní informace Portál MU IS MU