doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA


Komenského nám. 220/2
Brno
Kancelář: bud. K2/340B

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3718; 532 23 3948
E-mail: mdast@fnbrno.cz
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízení Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Lékařská chemie a biochemie
Datum zahájení 14.1.2008
Složení hodnotící komise
Předseda prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Racek Jaroslav, DrSc. (Lékařská fakulta UK Plzeň)
prof. MVDr. Miriam Smutná, CSc. (FVHE VFU Brno)
prof. MUDr. Zima Tomáš, DrSc., MBA (1. LF UK Praha)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 24.4.2008 13:00
Datum zasedání VR fakulty 24.4.2008
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 24.4.2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info