doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA


telefon: 532 23 3948
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská chemie a biochemie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 14. 1. 2008
Datum ukončení řízení 24. 4. 2008
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 4. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Racek Jaroslav, DrSc. (Lékařská fakulta UK Plzeň)
prof. MVDr. Miriam Smutná, CSc. (FVHE VFU Brno)
prof. MUDr. Zima Tomáš, DrSc., MBA (1. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 4. 2008