doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA


Telefon: 532 23 3948
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Lékařská chemie a biochemie
Datum zahájení 14. 1. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Racek Jaroslav, DrSc. (Lékařská fakulta UK Plzeň)
prof. MVDr. Miriam Smutná, CSc. (FVHE VFU Brno)
prof. MUDr. Zima Tomáš, DrSc., MBA (1. LF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 4. 2008
Datum zasedání VR fakulty 24. 4. 2008
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 24. 4. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info