doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav archeologické památkové péče v Brně
Obor řízení Pravěká archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 12. 1999
Datum ukončení řízení 1. 12. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Osídlení Lysické sníženiny v době laténské
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. ()
PhDr. Natalie Venclová, DrSc. ()
PhDr. Karol Pieta, DrSc. ()
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 9. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (F-PřF SU Opava)
prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (FF UK Bratislava)
doc. PhDr. Peter Romsauer, CSc. (FF UKF Nitra)
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (FF UKF Nitra)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 9. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info