MUDr. RNDr. Michal Řiháček


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. RNDr. Michal Řiháček, 17.3. 1990, Zlín 
Pracoviště
 • Masarykův onkologický ústav
  Oddělení laboratorní medicíny

 • Fakultní nemocnice Brno
  Oddělení klinické hematologie

 • Fakultní nemocnice Brno
  Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
  Nízkoprahový urgentní příjem
Funkce na pracovišti
 • Lékař, Odborný pracovník v laboratorních metodách
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: Základní kmen - Vnitřní lékařství
 • 2016: MUDr. v oboru Všeobecné lékařství, LF MU, Brno
 • 2016: RNDr. v oboru Analytická biochemie, PřF MU, Brno
 • 2014: Akreditovaný kvalifikační kurz - AKK: Odborné zdravotnické laboratorní metody, IPVZ, Praha
 • 2014: Mgr. v oboru Analytická biochemie, PřF MU, Brno
 • 2012: Bc. v oboru Aplikovaná biochemie, PřF MU, Brno
 • 2009: Maturitní zkouška, Klasické a španělské gymnázium, Brno
Postgraduální studium a specializační vzdělávání
 • Lékařská fakulta MU, Pediatrie, Ph.D. (2014-2018, 3.ročník)

 • Zařazení do specializace (lékař): Hematologie a transfúzní lékařství (2016)
 • Zařazení do specializace (bioanalytik): Klinická biochemie (2014)
Pedagogická činnost
 • Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
  Výuka Klinické hematologie v bakalářských a magisterských oborech
  Výuka Propedeutiky, obor Všeobecné lékařství
  Externí spolupráce

 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO)
  Předatestační kurzy zdravotních laborantů: obor Klinická biochemie
  Přednášející
Vědeckovýzkumná činnost - laboratorní a klinická
 • Terapie methotrexátem u onkologických onemocnění a autoimunit
 • Stanovení metabolitů methotrexátu s použitím UPLC a UPLC-MS
 • Chromatografie se spektrofotomotrickou/hmotnostně spektrometrickou detekcí
 • Parametry krevního obrazu u léčby TK inhibitory
 • Automatizovaná trepanobiopsie systémem Arrow OnControl
 • Středně dobé a dlouhodobé centrální žilní vstupy, kanylace pod UZV kontrolou
Akademické stáže
 • 2012/07-08, Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Hannover, Německo
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká hematologická společnost (člen)
 • Evropská hematologická společnost (člen)
 • Česká společnost klinické biochemie (člen)
 • Lékařská komora (člen)
Vybrané publikace
 • ŘIHÁČEK, Michal, Kateřina PILÁTOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Radomír PILNÝ a Dalibor VALÍK. Nové poznatky ve farmakologii methotrexátu – diagnostické možnosti a klinický význam. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 3, s. 163-170. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2015163. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Dalibor VALÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Kateřina PILÁTOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. B-Cell Activating Factor as a Cancer Biomarker and Its Implications in Cancer-Related Cachexia. Biomed Research International, New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2015, roč. 2015, "792187", s. 1-9. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2015/792187. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Ivan ŘIHÁČEK, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Kateřina PILÁTOVÁ. Methotrexate update 2014: 70 years in autoimmunity and cancer treatment. Česko-slovenská pediatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 69, č. 3, s. 161-167. ISSN 0069-2328. info

22. 8. 2018