doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA

přednosta kliniky – Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie


e‑mail: