Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jaroslav Bartík, narozen 1990 v Dačicích
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005-2009 Střední odborná škola pedagogická Znojmo
  2009-2012 Bakalářské studium - Archeologie ÚAM FF MU
  2012-2015 Navazující magisterské studium - Archeologie ÚAM FF MU
Pedagogická činnost
 • FF: AEA_15 Praxe archeologické exkavace: workshop II (A) (3 týdny)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Příspěvky na konferencích:
  19. - 22. 9. 2011: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Mikulov (ČR)
  26. 4. 2012: 1. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2012. Surovinová základňa v praveku: kamenná a kostená industria. Bratislava (SK)
  24. - 27.9. 2012: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Dobřany (ČR)
  23. 11. 2012: 18. Kvartér, Brno (ČR)
  6. - 7. 3. 2013: Mezinárodní konference - Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku. Jindřichův Hradec (ČR)
  23. - 26.9. 2013:Otázky neolitu a eneolitu našich krajin, Rimavská Sobota (SK)
  29. 11. 2013: 19. Kvartér, Brno (ČR)
  13. - 14. 3. 2014: Neolitizace aneb setkání generací, Praha (ČR)
  21. - 23. 3. 2014: 23. Jahrenstagung der Arbeitsgemeinschaft Mesolithikum, Landshut (DE)
  25. 3. 2014: 3. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2014. Výpovedná hodnota, kompatibilita a porovnatelnosť údajov získaných povrchovým prieskumom a výskumom. Bratislava (SK)
  23. – 24. 4. 2014: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku, Brno (ČR)
  28. - 30. 5. 2014: Počítačová podpora v archeologii XIII. Svratka(ČR)
  15. - 18. 9. 2014:International symposium Centenary of Jaroslav Palliardis Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology. Moravské Budějovice (CZ)
  28. 11. 2014: 20. Kvartér, Brno (ČR)
  23. 4. 2015: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku, Brno (ČR)
  6. 5. 2015: 4. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2015. Najnovšie výsledky výskumu doby kamennej. Nitra (SK)
 • Projekty:
  Program rektora MU - Kategorie C - Podpora vynikajících diplomových prací. Projekt: MUNI/C/0993/2012 - řešitel
 • Členství:
  člen České archeologické společnosti
  člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
  bývalý člen Junáka - svazu skautů a skautek ČR
Mimouniverzitní aktivity
 • Přednášky pro veřejnost:
  Suroviny štípané a broušené kamenné industrie na Jemnicku, Mineralogoj, Třebíč, leden 2012.
  Lengyelské osídlení Jemnicka, Muzeum Vysočiny Jihlava, únor 2012.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014: Cena Jana Rulfa - soutěž o nejlepší práci v oboru archeologie autorů do 36 let, 4.-5. místo v kategorii bakalářských a magisterských prací

8. 5. 2015