Mgr. Martin Lakomý, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Martin Lakomý, Ph.D., narozen 30. 8. 1989 v Brně, ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • Katedra sociologie, FSS, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: Ph.D. sociologie, FSS, Masarykova univerzita
 • 2014: Mgr. sociologie, FSS, Masarykova univerzita
 • 2012: Bc. psychologie a sociologie, FSS, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2018-dosud: odborný pracovník, Masarykova univerzita
 • 2013-2018: projektový pracovník, Masarykova univerzita
 • 2010-2013: tvorba přijímacích zkoušek, www.scio.cz, s.r.o
Pedagogická činnost
 • Statistická analýza dat
 • Metody výzkumu v sociologii
 • Metodologie sociálních věd
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019-dosud: Hlavní řešitel projektu Vývoj multimode sběru dat a zavádění tohoto typu dotazování v oblasti populačního, sociologického a marketingového výzkumu TAČR (TL02000152)
 • 2018-2020: Příprava sběru a analýza dat v projektu Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci (GA18-01417S)
 • 2016-2017, 2019: Příprava budoucí podoby českého oddělení projektu Generations and Gender Survey
 • 2017-2018: Sběr dat a psaní publikací v projektu Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge (ORION; HORIZON č. 741527)
 • 2016: Publikování v rámci projektu Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí (GA15-03156S)
 • 2014-2015: Publikování v rámci Postgraduálního stipendia na Ústavu populačních studií
 • 2013-2015: Publikování v rámci projektu Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí (GA13-34958S)
 • 2013-2014: Práce na monografii Rodičovské dráhy v České republice v projektu Manželství, domov a rodičovské dráhy (MUNI/A/0914/2013)
 • Obecně práce na tématech důsledků populačního stárnutí, kvality života, reprodukčních strategií, hodnotových proměn, kvantitativní metodologie a aplikovaného výzkumu v oblasti multimode/mixed-mode sběru dat.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 7. 1. 2016 – 20. 6. 2016: University of Bergen, Bergen, Erasmus+, NOR
  • Student pracuje na vlastní disertační práci a dalších výzkumných projektech. Student pracuji v kanceláři na instituci pobytu, podílí se na každodenním dění katedry pobytu a pravidelně konzultuje svoji práci s povolanými osobami na vybrané instituci.
 • 23. 9. 2015 – 9. 12. 2015: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), Hague, Erasmus+, NLD
  • Účastník stáže ve významné výzkumné instituci demografického chování se společně s Dr. Tomem Emerym bude věnovat výzkumu intergeneračních transferů, který by měl vyústit v publikování odborného článku v prestižním mezinárodním časopise. Účastník stáže bude součástí každodenního chodu velké výskumné instituce, bude se účastnit pravidelných setkání výzkumníků a výukových seminářů. Stáž má rozšířit jak jeho schopnosti věnovat se jednotlivým fázím výzkumu, tak jeho znalost sociologických a demografických trendů.
Univerzitní aktivity
 • 2019-dosud: Správce diskuzně-publikační skupiny Kvantigroup na Katedře sociologie a Ústavu populačních studií
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2019: Nejlepší disertační práce v oboru Demografie v soutěži České demografické společnosti
 • 2020: Cena Miloslava Petruska za nejlepší studentský článek v oboru Sociologie
Vybrané publikace
 • LAKOMÝ, Martin. Is providing informal care a path to meaningful and satisfying ageing? European Societies. Abingdon: Routledge, Taylor and Francis Group, 2020, roč. 22, č. 1, s. 101-121. ISSN 1461-6696. doi:10.1080/14616696.2018.1547838. URL info
 • URBANOVÁ, Martina, Lenka HOLÁ a Martin LAKOMÝ. Mediation in the context of law acquaintance. DANUBE: Law, Economics and Social Issues review. 2020, roč. 11, č. 1, s. 1-15. ISSN 1804-8285. doi:10.2478/danb-2020-0001. Open access časopisu info
 • LAKOMÝ, Martin, Renata HLAVOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ, Gustav BOHLIN, Maria LINDHOLM, Michela G. BERTERO a Markus DETTENHOFER. The motivation for citizens’ involvement in life sciences research is predicted by age and gender. PLOS ONE. San Francisco, 2020, roč. 15, č. 8, s. 1-17. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0237140. URL info
 • LAKOMÝ, Martin. Prevalence of activities in later life across European regions. Central European Journal of Public Policy. Sciendo, 2020, roč. 14, č. 2, s. 14-27. ISSN 1802-4866. doi:10.2478/cejpp-2020-0006. článek - open access info
 • LAKOMÝ, Martin, Renata HLAVOVÁ a Hana MACHÁČKOVÁ. Open Science and the Science-Society Relationship. Society. New York: Springer, 2019, roč. 56, č. 3, s. 246-255. ISSN 0147-2011. doi:10.1007/s12115-019-00361-w. článek - open access info
 • LAKOMÝ, Martin. The effects of prolonged working life on subjective quality of life across Europe. Social Science Research. Elsevier, 2019, roč. 82, August, s. 33-44. ISSN 0049-089X. doi:10.1016/j.ssresearch.2019.04.011. URL info
 • LAKOMÝ, Martin a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Resilience as a Factor of Longevity and Gender Differences in Its Effects. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 3, s. 369-392. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.3.336. info
 • LAKOMÝ, Martin. The role of values and of socioeconomic status in the education-fertility link among men and women. Vienna Yearbook of Population Research. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017, roč. 15, č. 1, s. 121-141. ISSN 1728-4414. doi:10.1553/populationyearbook2017s121. URL info
 • LAKOMÝ, Martin a Martin KREIDL. Full-time versus part-time employment: Does it influence frequency of grandparental childcare? European Journal of Ageing. 2015, roč. 12, č. 4, s. 321-331. ISSN 1613-9372. doi:10.1007/s10433-015-0349-9. URL info
 • LAKOMÝ, Martin a Petr FUČÍK. GEOGRAFICKÉ ODLIŠNOSTI V RODIČOVSKÝCH DRAHÁCH. In Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Munipress, 2014. s. 68-90. --. ISBN 978-80-210-6551-2. info

2. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info