prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.


e‑mail:
Školitel

Obor: Molekulární a buněčná biologie

Obor: Obecná a molekulární genetika

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech