prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.


E‑mail:
Školitel

Obor: Molekulární a buněčná biologie

školitel doktorských studentů
Ondřej Štěpánek absolvent 2016, téma: Genetická diverzita populací ovcí v ČR.

Obor: Obecná a molekulární genetika

školitel doktorských studentů
Ján Futas absolvent 2014, téma: Genetic Diversity of the Immunogenome in Equids and Associations with Disease
Marie Klumplerová absolvent 2015, téma: Comparative genomics of the major histocompatibility complex in the family Equidae
Petr Králík absolvent 2005, téma: Polymorfismus vybraných genů rodiny interleukinu 12 u koně
Michaela Nečesánková absolvent 2016, téma: Interakce hostitele a patogena ve vztahu ke genetické diversitě vybraných populací psů
Martin Plášil téma: Komparativní genomika a evoluce imunogenomu obratlovců

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info