doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Nemocnice Pardubice
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 9. 2009
Datum ukončení řízení 1. 3. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Komplexní pohled na pacienta s tupým poraněním hrudníku
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, DrSc. (SZU Bratislava)
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc. (LF UK Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 1. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Svetozár Haruštiak, DrSc. (SZU Bratislava)
prof.MUDr. Jan Dominik, CSc. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 1. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info