Ing. Magdalena Skalníková, CSc.


e‑mail:
Projekty