Mgr. Ing. Martin Štěrba


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ing. Martin Štěrba
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra podnikového hospodářství
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: magistr, Právo a právní věda, MUNI PRF, udělen titul Mgr.
  2015: inženýr, Podniková ekonomika a management, MUNI ESF, udělen titul Ing.
  2013: bakalář, Podniková ekonomika a management, MUNI ESF udělen titul Bc.
Pedagogická činnost
 • ESF
  Katedra podnikového hospodářství
  Finanční management
  Corporate economics
  Ekonomika organizací
  Katedra práva ESF
  Základy práva
  Právní aspekty obchodních společností
  Obchodní právo

  PrF
  Podnikatelský inkubátor
Vědeckovýzkumná činnost
 • Bankrotní modely
  Bonitní modely
  Výkonnost obchodních společností
  Credit risk management
Vybrané publikace
 • JANOŠOVÁ, Lenka a Martin ŠTĚRBA. The Influence of Diversity Among Board Members on a Company´s Financial Health. In Frederic Marimon, Marta Mas-Machuca, Jasmina Berbegal-Mirabent, Ramon Bastida. Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2017). UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 1117-1124, 8 s. ISBN 978-1-911218-48-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. The Efficiency of the Value Creation Model in the Manufacturing Industry in the Czech Republic. In Ing. et Ing. Lenka Janošová, Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D., Ing. Martin Cenek. International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017. s. 273-283, 11 s. ISBN 978-80-210-8714-9. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. Models of value creation measurement in different manufacturing industry sectors in the Czech Republic. In Iveta Šimberová, Alena Kocmanová, František Milichovský. Perspectives of business and entrepreneurship development in digital age. 1. vyd. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2017. s. 0-0, 10 s. ISBN 978-80-214-5532-0. info
 • GATARIK, Eva, Lenka JANOŠOVÁ, Michal JIRÁSEK, Viktor KULHAVÝ a Martin ŠTĚRBA. From Knowledge Management to Ecosystems of Innovation: A Scoping Review. Management, 2015, roč. 10, č. 1, s. 79-102. ISSN 1854-4231. info

3. 1. 2019