doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.

výzkumný pracovník – Katedra počítačových systémů a komunikací


kancelář: C514
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4390
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 3. 2015
Datum ukončení řízení 1. 3. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Randomness in (Quantum) Information Processing
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. Renato Renner (ETH Zurich)
Prof. Marek Zukowski (University of Gdansk, Poland)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 11. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. (FJFI ČVUT v Praze)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 1. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info