doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3015
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5216
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 9. 2013
Datum ukončení řízení 1. 6. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Kvalita inkluzivní školy: její hodnotová dimenze a podmínky
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. (UTB - Fakulta humanitních studií)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 1. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (UMB - Pedagogická fakulta (Slovensko))
prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. (PU - Pedagogická fakulta (Slovensko))
prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. (UTB - Fakulta humanitních studií)
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 4. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info