doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3015
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5216
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Narozena 11.2.1964 v Ivančicích, vdaná, děti dvě.
Pracoviště
 • Katedra pedagogiky PdF MU
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 - doc. - obor Pedagogika, 2005 - doktor pedagogiky, Ph.D. 1986 - Učitelství 1. stupně ZŠ, PdF UP Olomouc; Mgr.
Přehled zaměstnání
 • 2005 - dosud: PdF MU Brno, katedra pedagogiky, docentka; 2000-2005:CZESHA-SERVIS, ředitelka vzdělávací společnosti 1991-2000: ZŠ Ivančice-Řeznovice, ředitelka 1986-1991: ZŠ Ivančice-Řeznovice, učitelka.
Pedagogická činnost
 • Školní pedagogika; Pedagogická diagnostika; Základy pedagogické diagnostiky; Hodnocení a sebehodnocení žáků; Teorie projektové výuky; Školský management, strategie řízení třídy; Inkluzivní vzdělávání; školitelka studentů DSP; Rozvojové projekty: Řešitelka Mapa profesního rozvoje studentů učitelství (OTVŘ-4115721570) Řešitelka Aktuální výzvy učitelské profese v České republice (MUNI/A/1216/2022) Řešitelka MUNI/FR/1004/2017 Tvorba nových předmětů Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky (SZ6010) a Basis of Educational-psychological Diagnostics (SZ6610); spoluřešitelka: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616 Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu; Spoluřešitelka CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952 Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řešitelka TL05000360 Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení; Spoluřešitelka GA23-04764S Adresování individuálních vzdělávacích potřeb všech žáků: Etnografie tříd na druhém stupni základních škol; Spoluřešitelka GA20-12828S Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách; Spoluřešitelka: GA19-06763S Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů; Řešitelka MUNI/A/1502/2018: Subjektivní vnímání připravenosti studentů učitelských studijních programů navazujícího magisterského studia na svoji profesi; Řešitelka MUNI/A/1192/2017 Navazující výzkum implementace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu v pregraduální přípravě studentů PdF ve druhém roce; Řešitelka MUNI/A/1276/2016Výzkum implementace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu v pregraduální přípravě studentů PdF; Výzkumný záměr ID – 0021622443 „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" ID – 0021622443; Výzkum implementace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu v pregraduální přípravě studentů PdF (MUNI/A/1276/2016); Skryté determinanty učitelova jednání (MUNI/A/1146/2015); Determinanty účinnosti učitelských praxí (MUNI/A/1317/2014); Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (MUNI/A/0883/2011)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • ▪ 23. 7. - 16. 8. 1997 Centrum of Civic Education, Kalifornie, Oregon, Washington D. C.: An International Civic Education Exchange Program. ▪ 7. 5. - 13. 5. 1998 Centrum of Civic Education, COMENIUS, Bosna a Hercegovina, Sarajevo. ▪ 3. 10. - 5. 10. 1998 United States Information Service Prague, Třešť, CZE. ▪ 8. 7. - 12. 7. 2002 Cambridgeshire Country Council, Cambridge, GBR. ▪ 13. 10. - 17. 10. 2008 Nacionaliné Mokyklu vertinimo Agentura (National Agency for School Evaluation), Vilnius, LTU. ▪ 31. 3. - 1. 4. 2011 École européenne de Mol, BEL: In-Service Training - Integration of Pupils with Special Education Needs with British expert Neil Mackay. ▪ 10. 4. - 13. 4. 2012 The Private University College of Education of the Diocese of Linz, Linz, AUT. ERASMUS, Mobility, výukový program. ▪ 18. 3. - 22. 3. 2013 Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Polsko, ERASMUS, Mobility, výukový program. ▪ 1. 9. 2009 - 31.8. 2011 Schola Europaea, Bruxelles III, Triomflaan 135 boulevard du Triomhe, Bruxelles; 24 měsíců. ▪ 23.6.2014 - 27.6.2014 Faculty of Education and Health University of Greenwich, United Kingdom, Erasmus výukový program. ▪ 17. 9. 2012 – 21. 9. 2012: University of Cadiz, Cádiz, ESP. ▪ 22. 10. 2012 – 25. 10. 2012: The International School of Brussels, Brussel, BEL. ▪ 20.11. - 24.11.2017 - UK LINCOLN Bishop Groseteste University Velká Británie: Staff Mobility for Teaching. ▪ 3.12.2017 - 9.12.2017 University of Minnesota: Using Inclusive Practices to Internationalize Higher Education: a joint initiative of Masaryk University and University of Minnesota. ▪ 5.-10.5.2019 Finnish National Agency for Education. ▪ 29.9.-3.10. 2019 JAMK-Finland: JOINT Learning Community to enhance interdisciplinary collaboration between MU-JAMK. ▪ 3.10.-7.10.2022 DENISE International school of Esprit Scholen Group, Amsterdam, Nizozemsko. ▪ 17. 5. - 20. 5. 2023 University of Tartu, Estonia.
 • 18. 3. 2013 – 22. 3. 2013: Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, POL
  • 18. 3. 2013 – 22. 3. 2013: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, POLPočet odučených hodin: 5. Typ a metoda výuky: přednáška. Jazyk výuky: angličtina, čeština. Obor výuky na zahraniční instituci: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Úroveň výuky: magisterská. Zařazení do programu výuky hostitelské instituce: Současné přístupy v primární edukaci. Ostatní činnosti: hospitace v seminářích, návštěva základní školy, konzultace možných společných projektů a aktuálních vědeckých projektů na pracovištích.
 • 25. 10. 2012 – 28. 10. 2012: 3rd World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, Brussel, BEL
  • Na světové konferenci jsem prezentovala výsledky výzkumu, které jsou součástí habilitačního projektu a výsledky z výzkumného záměru. Přínosem pro mě byly příspěvky účastníků z jiných zemí s tematikou inkluze.
 • 22. 10. 2012 – 25. 10. 2012: The International School of Brussels, Brussel, BEL
  • Během stáže na International School of Brussesl a European School Brussels III jsme s vedením školy a pracovníky zodpovědnými za podporu inkluze diskutovali nad podmínkami a přístupy k inkluzi v prostředí mezinárodních škol. Zúčastnili jsme se výuky a diskuse s psychology škol, sesnámili se s materiály - "policy" k inkluzi ve školách.
 • 17. 9. 2012 – 21. 9. 2012: University of Cadiz, Cádiz, ESP
  • Aktivní účast na evropské konferenci "The need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Developement for All" o pedagogickém výzkumu, kterou ve spolupráci s cádizskou univerzitou pořádala Evropská asociace pedagogického výzkumu EERA.
 • 10. 4. 2012 – 13. 9. 2012: The Private University College of Education of the Diocese of Linz, Linz, AUT
  • Výukový pobyt byl zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti inkluzivního vzdělávání. V rámci přípravy na přednášky a semináře vznikly power-pointové prezentace a pro jednání se zahraničními partnery byly připraveny aktuální publikace z naší pedagogické i vědecké činnosti.Došlo také na konzultace aktuálních vědeckých projektů na pracovištích a možných společných projektů. Konečným výstupem byl návrh na dodatek ke stávající smlouvě Erasmus, který poskytne širší příležitosti k výměně učitelů a studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ mezi oběma fakultami.
 • 31. 3. 2010 – 1. 4. 2011: Mol European School, Mol, Ostatní, BEL
  • In-Service Training - Integration of Pupils with Special Education Needs with British expert Neil Mackay.
 • 13. 10. 2008 – 17. 10. 2008: National Agency for School Evaluation, Vilnius, LTU
  • Studijní návštěva byla zaměřena na sledování výsledků evaluace a autoevaluace na kvalitu školního vzdělávání a vzdělávacího systému v celoevropském kontextu. Zabývali jsme se problematikou zvyšování kvality učitelského vzdělávání. Měli jsme možnost poznat autoevaluační systémy několika škol v Litvě a studovat pozitiva autoevaluačních systémů jiných evropských zemí. Účastníkům evropského setkání jsem prezentovala zkušenosti s utvářením autoevaluačního systému v českých základních školách.
 • 8. 7. 2002 – 12. 7. 2002: Cambridgeshire Country Council, Cambridge, GBR
  • Studijní pobyt s názvem Equality in Education (Comenius): teaching for cultural and ethnic diversity in Europe byl zaměřen na hlubší problematiku inkluzivního vzdělávání, zejména žáků z různého sociálního prostředí. Pozornost byla soustředěna na učební a výukové strategie podporující inkluzi, rozvoj kurikula a osobnosti žáků. Na studijním pobytu jsem prezentovala praxi našich škol ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání.
 • 3. 10. 1998 – 5. 10. 1998: United States Information Service Prague, Třešť, CZE
  • Třídenní workshop zaměřený na rozvoj kurikula pro občanské vzdělávání. Součástí byla metodologie výchovy k občanství rozvíjená ÚVRŠ UK Praha, University of Iowa a Center for civic Education in Calabasas.
 • 7. 5. 1998 – 13. 5. 1998: Center for Civic Education, Sarajevo, BIH
  • Pod hlavičkou Center for Civic Education, Calabasas jsem se zúčastnila mezinárodního projektu CIVITAS - An International Civic Education Exchange Program, v jehož rámci byly sdíleny informace o programech a vzdělávání na podporu rozvoje výchovy k občanství. Účastnila jsem se tematických sekcí a workshopů zaměřených na podporu projektů výchovy k občanství. Předmětem bylo rovněž začlenění občanských kompetencí do kurikula a jejich evaluace.
 • 23. 7. 1997 – 16. 8. 1997: Center for Civic Education, California, USA
  • Pobyt v rámci projekcu CIVITAS: intenational civic education Exchange program, zaměřený na rozvoj občanských kompetencí. Během pobytu jsem prezentovala projekt Občan, usilující o vytvoření komunitní školy.
Universitní aktivity
 • 2016-dosud - garantka pedagogicko-psychologického modulu vzdělávání v rámci učitelství 2. stupně ZŠ; 2016 - dosud vedoucí katedry pedagogiky; 2019-dosud členka Vědecké rady PdF MU; Členka oborové rady doktorského studia - School Pedagogy; Členka oborové rady doktorského studia Školní pedagogika; Členka Oborové komise pro obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy PdF MU; Předsedkyně komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Pedagogika na PdF MU.
Mimouniversitní aktivity
 • do roku 2023 Hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství; 2019 - dosud členka Vědecké rada VÚ ICV MENDELU; Členka České pedagogické společnosti; Členka České asociace pedagogického výzkumu; Členka Asociace profese učitelství. Členka senátu PdF MU Seberozvoj a vzdělávání ▪ Škola bez poražených kurz komunikačních a učebních dovedností podle Dr. Thomase Gordona (2023) ▪ Efektivní zpětná vazba a její poskytování (2023) ▪ Internationalisation in the classroom (2022) ▪ Vedení poradních kruhů (2021) ▪ Legislativní uchopení změn – žáci se SVP (2021) ▪ Time management (2021) ▪ Hodnocení pracovníků (2021) ▪ Diagnostika matematických schopností a dovedností k prohloubení odborné kvalifikace (2019) ▪ Osvědčení pro lektory: Profesní seniorita (2018) ▪ Výcvik Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina I (2015) ▪ Školení v metodě ACFS (2015) ▪ Improving Student Learning with Standards, Assesment and Grading (Thomas Guskey) (2012) ▪ Integration of Pupils with Special Educational Needs (Neil Mackay) (2011); Vývojové poruchy učení ▪ Čtením a psaním ke kritickému myšlení ▪ Kurz rozvoje osobnosti; Antistresový program ▪ DF JAMU – Dramatická výchova v Obecné škole ▪ Učitel ve škole 21. Století; Vzdělávání učitelů v evropských záležitostech ▪ Školský management; Spolupráce, týmová práce ▪ Kurz Marie Montessori MŠ a ZŠ ▪ Komunikace a konflikt; Výcvik asertivních technik; Komunikační dovednosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (2023) Bronzová medaile MU
Vybrané publikace
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Michaela SPURNÁ a Eliška BAŘINA BAROCHOVÁ. Studie o procesu tvorby designu a popisu vysvědčení: souhrnná výzkumná zpráva. Neuveden: Neuveden, 2024, 63 s. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Lucie ŠKARKOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Jan NEHYBA a Michaela SPURNÁ. Mapa profesního rozvoje studentů učitelství. In Otevřená výzva, III. ročník. 2024. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Michaela SPURNÁ, Hana HORKÁ, Jarmila BRADOVÁ a David HAVELKA. Pilotní design vysvědčení pro 1. a 2. stupeň ZŠ. 2023. Finální verze pilotního designu vysvědčení pro 1. a 2. stupeň ZŠ info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Pupil diversity in teacher preparation curriculum. Perspectives in Education. University of Pretoria, 2022, roč. 40, č. 2, s. 175-188. ISSN 0258-2236. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18820/2519593X/pie.v40.i2.13. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. The development of a new report card in the Czech Republic in accordance with the support of formative assessment and the support of pupils' success. 2022. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jan NEHYBA, Karel PICKA, Petr SVOJANOVSKÝ a Barbora ZAVADILOVÁ. Připravenost studenta učitelství: sebehodnocení v jádrových dovednostech výuky. 1., elektronické vyd. Brno,. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0222-0. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Táňa FIKAROVÁ. Pedagogická diagnostika v mateřské škole. Práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018, 125 s. Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-262-1324-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Metodika pro učitele. Praktická příručka k diagnostickému nástroji PREDICT. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2018, 55 s. ISBN 978-80-7496-358-2. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Příručka pro rodiče. Průvodce hodnocením rozvoje dítěte a komunikace s mateřskou školou. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2018, 31 s. ISBN 978-80-7496-359-9. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Hana KOBLIHOVÁ. Formativní evaluace pedagogicko-psychologické složky profesní přípravy. In J. Malach, D. Vicherková. Otázky evaluace výuky na vysokých školách. první, 2018. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018, s. 49-62. ISBN 978-80-7599-024-2. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Autonomous and Heteronomous Evaluation as One of the Determinants of The Student Professional Development. In 18th Biennial Conference on Teachers and Teaching, ISATT 2017, Salamanca. 2017. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Hana HORKÁ. Autonomní a heteronomní hodnocení jako jedna z determinant účinnosti učitelských praxí. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2016, roč. 26, č. 2, s. 272-298. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2016-2-272. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Sebereflexe kompetencí k projektové výuce - zdroj profesního rozvoje studentů. In Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 78-93. ISBN 978-80-7464-866-3. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Hana HORKÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 177 s. ISBN 978-80-210-7894-9. URL https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/558 info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Pupil Assessment within the Context of Inclusive Education in Primary schools. In SGEM. Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume II, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd.,51 "Alexander Malinov"Blvd.,, 2015, s. 773-780. ISBN 978-619-7105-45-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2015/B12/S3.100. URL info
 • HORKÁ, Hana a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Faculty Teacher Trainer as a Facilitator of Professional Development. In SGEM. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2015 - Conference Proceedings, Volume II, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd.,51 "Alexander Malinov"Blvd.,, 2015, s. 439-446. ISBN 978-619-7105-45-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2015/B12/S3.057. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Pupil self-assessment and assessment of the teacher – two closely related processes. Przegląd Pedagogiczny. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 19-29. ISSN 1897-6557. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podpora rozmanitosti žáků v prostředí běžné třídy. In Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. 2014. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Organizational Conditions of Incusion in Primary Education. In SGEM. Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 633-640. ISBN 978-619-7105-24-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B13. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Terms of Inclusive Education in Primary Schools - National and School Curriculum. Online. In Jesus Garcia Laborda. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 141. Amsterodam: Elsevier Ltd, 2014, s. 337-341. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.058. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka jako možnost rozvoje profesních kompetencí studentů oboru Učitelství 1. stupně ZŠ. In Josef Malach, Iva Červenková (eds.). Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, s. 102-116. ISBN 978-80-7464-655-3. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inclusive Education and Teachers´ Self-evaluation in Czech Primary Schools. American International Journal of Social Science. New York: Center for Promoting Ideas, 2013, roč. 2013, 2, č. 5, s. 17-22. ISSN 2325-4149. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Kvalita inkluze v primárním vzdělávání. In Sociální determinanty Inkluzivního vzdělávání, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Application of Individualization and Differentiation in Czech primary Schools – one of the Characterictic Features of Inclusion. Online. In Hatice Ferhan Odabasi. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Amsterdam: Elsevier Ltd, 2013, s. 1521-1525. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.075. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7. info
 • HELUS, Zdeněk, Hana LUKÁŠOVÁ, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Karel RÝDL, Vladimíra SPILKOVÁ a Tomáš ZDRAŽIL. Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a pedagogické souvislosti. 1. vyd. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2012, 230 s. ISBN 978-80-905222-0-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. 1. vyd. Brno: MSD, 2011, 153 s. ISBN 978-80-7392-169-9. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Pupil Assessment and Self-assessment - support of the individualization of the instruction. 2011. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Aktivní spoluúčast žáka při hodnocení. In Může se učitel stát umělcem výchovy? 2011. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Assessment-Evaluation: new concept. 2011. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. New model of the pupil assessment and self-assessment in European school Brussels III. 2011. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Criteria of the asssessment - support of the individualization and inclusive environment. 2011. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Výsledky analýzy inkluzivního prostředí na prvním stupni ZŠ. In Enhancing Inclusion in Education - Building Common Understanding. 2011. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jiří HAVEL a Hana FILOVÁ. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 118 s. ISBN 978-80-210-5779-1. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka v teorii a praxi. In Projektová výuka ve školství. první. Kunovice: Evropský polytechnický institut Kunovice, 2011, s. 155-177. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-226-1. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. The teacher s Conception of Project-based Teaching I. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2010, roč. 20, č. 1, s. 225-235. ISSN 1732-6729. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. ICT and project teaching. Panorama. Bruxelles: Commission européenne, 2010, roč. 1/2010, č. 1, s. 32-37. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Externí evaluace škol - inspirace z Litvy. Komenský. Brno: PdF MU, 2009, roč. 133, č. 3, s. 36-38. ISSN 0323-0449. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009, 160 s. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jaké podmínky deklarují školy svým žákům se zdravotním postižením ve školních vzdělávacích programech? Komenský. Brno: PdF MU, 2009, roč. 133, č. 5, s. 9-14. ISSN 0323-0449. info
 • HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Hana FILOVÁ. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 99 s. Pd 21/09-02/58. ISBN 978-80-210-4948-2. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Kompetence studenta k projektové výuce a jejich sebeevaluace jako prostředek řízení kvality profesní přípravy. In Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. první. Olomouc: Votobia Olomouc, 2009, s. 133-141. ISBN 978-80-7220-315-4. info
 • BABIAKOVÁ, Simoneta a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii. Banská Bystrica: PdF, Univerzita Mateja Bela, 2009, 125 s. ISBN 978-80-8083-754-9. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Dana MUSILOVÁ. Učební osnovy předmětu Český jazyk a literatura pro mateřskou školu a primární cyklus Evropských škol. Brusel: Schola Europaea, 2009, 44 s. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Komunikace jakoprostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. 2008. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podmínky pro vzdělávání a strategie výuky při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 553-562, 8 s. ISBN 978-80-7041-287-9. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP. In Informační výchova ve veřejných knihovnách. 2008. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Evaluation and self-evaluation in Czech primary schools. In Influence of evaluation ad self-evaluation on the quality of education. 2008. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podpora rozvoje invence studentů a žáků prostřednictvím projektové výuky. In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita, 2008, s. 132-137. ISBN 978-80-7372-422-1. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Obsahová struktura portfolia - volba nebo povinnost? In Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: UP, 2007, s. 103-107. ISBN 978-80-7395-024-8. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Úloha dotazníku při autoevaluaci školy. In Hodnocení v práci učitele psychodidaktické a etické souvislosti. 2007. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2007, s. 137-142. ISBN 978-80-7041-010-3. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova. In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007, s. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Zjišťování výsledků přípravy studentů na projektovou výuku na PdF OU a PdF MU Brno za účelem zvyšování kvality jejich celkové profesní přípravy v rámci oboru učitelství 1. stupně. In Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2006, s. 1-9. ISBN 80-7368-272-9. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu na ZŠ. In Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích. Brno: PdF MU Brno, 2006, s. 1-40. ISBN 80-900915-4-7. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Možnosti portfolia ve studijním oboru učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU v Brně a jeho hodnocení. In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Sborník příspěvků z mezinárodního pracovního semináře. Brno: MSD. s.r.o. a PdF MU, 2006, s. 46-51. ISBN 80-86633-67-5. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Tvorba školního vzdělávacího programu krok za krokem - s pedagogickým sborem. Brno: MU, 2006, 116 s. Škola v praxi, svazek 10. ISBN 80-210-4063-7. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Na co si dát pozor při tvorbě ŠVP? Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2006, roč. 14, č. 3, s. 2-3. ISSN 1210-6313. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Profesní příprava studentů učitelství ve vztahu k tvorbě a realizaci ŠVP. In Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s. 61-65. ISBN 80-7041-404-9. info
 • KARTOCHVÍLOVÁ, Jana. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a didaktická příprava učitelů. In Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-49. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Obtíže učitelů při tvorbě školního vzdělávacího programu. In Bulletin ČPV. první. Brno: MSD s.r.o, 2004, s. 62-65. ISBN 80-86633-25-X. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a didaktická příprava učitele. In Didaktika - opora proměn výuky? Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 64-66. ISBN 80-7041-498-7. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé? In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Paido, 2003, 6 s. ISBN 80-7315-046-8. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová metoda a projekt. Komenský. Brno, 2002, č. 2, s. 2-10, 8 s. ISSN 0323-0449. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Potřebujeme připravovat studenty pedagogických fakult na projektovou výuku? In Profesní růst učitele Sborník příspěvků z 10. konference ČPdS. Brno: Konvoj, 2002, s. 121-128. ISBN 80-7302-039-4. info

16. 4. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info