doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.


telefon: 543 182 231
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 17. 6. 2021

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 3. 2017
Datum ukončení řízení 1. 1. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Význam bioptické diagnostiky u čerstvě vzniklé dilatační kardiomyopatie
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. (III. Interní-kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta UK a FNKV Praha)
doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. (II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN Praha)
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (Lékařská fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 6. 2017 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD. (II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (1. interní klinika kardiologická, FN Ostrava)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info