doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.


Kancelář: 4.40
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4996
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor habilitace Politologie
Habilitační práce (veřejná část) Konec Německa jako civilní mocnosti? Německé vojenské operace v zahraničí za vlád rudo-zelené koalice v letech 1998 ? 2005
Datum zahájení 28. 5. 2006 12:00
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
doc. Ing. Josef Janošec, CSc. (Univerzita obrany v Brně - Ústav strategických studií)
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Oponenti doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. (UK - Fakulta sociálních věd)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 10. 2006
Datum zasedání VR fakulty 29. 10. 2006 12:00
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 30. 11. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor jmenování Politologie
Datum zahájení 24. 1. 2014
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Členové prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany)
Prof. Dr. Berthold Meyer (Philipps univerzita Marburg, Centrum pro studium konfliktů)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 11. 2014
Datum zasedání VR fakulty 1. 12. 2014
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 1. 12. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info