Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.


Kancelář: 430a
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6353
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra regionální ekonomie a správy
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka, KRES ESF MU členka, Institut veřejné správy, ESF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002, Ing., obor Regionální rozvoj a správa ESF MU Brno
  2014, Ph.D., obor Veřejná ekonomie ESF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2014 - dosud: Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno, odborná asistentka
  2004 - 2014: Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno, asistentka
  2002 - 2005: tajemnice obecního úřadu, Obec Hrušky
Pedagogická činnost
 • Veřejná správa 1
  Rozvoj venkova
  Řízení a kontrola ve veřejné správě
  Teorie a praxe rozvoje měst a obcí
  Veřejná politika a územní správa a samospráva I
  Veřejná politika a územní správa a samospráva II
  Instituce veřejné správy
  Regionální věda
  Vedení a oponování (více než 70) bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • V rámci svého doktorského programu se věnuji tématu moderní přístupy k řízení veřejné správy. V rámci pracoviště pak i dalším tématům.
 • 2016 - 2017: "Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru II", interní vědecko-výzkumný projekt, řešitelka
 • 2017: Význam inovací pro ekonomiku regionu (MUNI/A/1031/2016), řešitelka
 • 2016: Inovační výkonnost a její reflexe v inovační politice (MUNI/A/0999/2015), řešitelka
 • 2015: Možnosti implementace vybraných veřejných politik v územním rozvoji (MUNI/A/1244/2014), řešitelka
 • 2014: Role aktérů a význam nástrojů regionálního rozvoje v podmínkách znalostní ekonomiky (MUNI/A/0783/2013), řešitelka
 • 2008 - 2010: Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska potenciálu pro rozvoj a transfer inovací (GA402/08/0071), řešitelka
 • 2007 - 2009: "Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru", projekt GA ČR 402/07/1486, řešitelka.
 • 2005: Moderní přístupy k řízení měst v ČR (specifický výzkum fakulty), hlavní řešitelka.
 • 2007 - 2009: "Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionu jako nástroje pro řešení regionálních disparit." Projekt MMR ČR WD-29-07-1, řešitelka.
 • 2004 - 2006: "Výzkum zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování absorpční kapacity a úspor finančních prostředků v mikroregionech." Projekt MMR ČR WB-17-04, řešitelka.
 • 2004: Využívání rozpočtových výhledů při řízení měst v ČR (specifický výzkum fakulty), řešitelka.
Univerzitní aktivity
 • 2005 - dosud: členka Komise pro státní zavěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia oboru Regionální rozvoj a správa.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2009 - 2010: expertka na hodnocení projektů ROP Jihovýchod.
Vybrané publikace
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Andrea HOLEŠINSKÁ. Tourism and rural area in Czech republic. In Klímová, V., Žítek, V.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 794-801, 8 s. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-104. URL info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. European Integration in Rural Areas Through Local Action Groups - Complexity of the Implementation of Local Development in the Czech Republic. In Kovářová, E. , Melecký, L., Staníčková, M.. Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 679-688, 10 s. ISBN 978-80-248-3911-0. URL info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Přínosy benchmarkingu pro úřady měst v ČR. In Klímová, V., Žítek, V.. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 727-732, 6 s. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-92. URL info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Znalost a používání moderních přístupů k řízení veřejných organizací. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 650-659, 10 s. ISBN 978-80-7435-547-9. URL info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Benchmarking - praktická metoda zlepšující řízení obce nebo drahá zbytečnost? In Klímová, V., Žítek, V.. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 434-439, 6 s. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-58. URL info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Ondřej PETR. Netradiční pohled na definici venkova. In Klímová, V., Žítek, V.. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 499-507, 9 s. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-67. URL info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Koncepce a strategie rozvoje obcí. In Viturka, M. Halámek, P. Klímová, V. Pařil, V. Žítek, V. a kol.. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 15-21, 7 s. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Mikroregionální úroveň politiky a správy: Veřejná správa. In Viturka, M. Halámek, P. Klímová, V. Pařil, V. Žítek, V. a kol.. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 50-60, 11 s. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Místní akční skupiny. In Viturka, M. Halámek, P. Klímová, V. Pařil, V. Žítek, V. a kol.. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 67-73, 7 s. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Příklady dobré praxe v managementu rozvoje MAS. In Viturka, M. Halámek, P. Klímová, V. Pařil, V. Žítek, V. a kol.. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 79-83, 5 s. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Mezoregionální úroveň politiky a správy: Veřejná správa. In Viturka, M. Halámek, P. Klímová, V. Pařil, V. Žítek, V. a kol.. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 94-105, 12 s. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Makroregionální úroveň politiky a správy: Veřejná správa. In Viturka, M. Halámek, P. Klímová, V. Pařil, V. Žítek, V. a kol.. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 135-145, 11 s. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Attitudes of selected towns modern public authority management with regardst to the implemented public administration reform. In Slavíčková, P., Tomčík, J.. Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 650-659, 10 s. ISBN 978-80-87533-12-3. URL info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Local action groups – entities of rural development. In Polák, Ondřej - Cerkal, Radim - Škarpa, Petr. MendelNet 2014 - Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2014. s. 361-366, 6 s. ISBN 978-80-7509-174-1. URL info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Změny ve veřejné správě. In Klímová Viktorie, Žítek Vladimír. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 473-480, 8 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-59. URL info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Řízení kvality veřejných služeb ve vztahu ke spokojenosti klientů/občanů. In Řízení veřejných výdajů na regionální úrovni : sborník příspěvků 2. sekce mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. 7 s. ISBN 978-80-210-5174-4. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Vybrané nástroje řízení kvality veřejných služeb. In XII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 206-214, 9 s. ISBN 978-80-210-5210-9. info
 • ŠPAČEK, David a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Quality Management and Citizens' Satisfaction - Selected Practice of Czech Public Administration. In State and Administration in a Changing World. Bratislava: NISPAcee, 2009. 24 s. ISBN 978-80-89013-44-9. info
 • ŠPAČEK, David, Růžena LUKÁŠOVÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Customer and Employee Views of Quality Attributes of Public Libraries. The International Journal of Knowledge, Culture & Change Management, Common Ground Publishing, 2009, Volume 9, č. 8, s. 33 - 51. ISSN 1447-9524. info
 • ŠPAČEK, David a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Požadavky na kvalitu veřejných knihoven v ČR a atributy kvality vnímané zaměstnanci základních knihoven. In Nové trendy - nové nápady 2009. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2009. 19 s. ISBN 978-80-87314-04-3. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava a David ŠPAČEK. Kritéria kvality obecních úřadů - porovnání pohledu zaměstnanců a klientů. In Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej ekonomike. Bratislava: Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava, 2009. 10 s. ISBN 978-80-225-2844-3. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Pohledy na měření spokojenosti zákazníků užívajících veřejné služby. In Veřejná ekonomika a správa 2009. první. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2009. 9 s. ISBN 978-80-248-2049-1. info
 • ŠPAČEK, David a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Veřejné služby a jejich specifika. In Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2009. s. 11 - 33, 23 s. 1. vydání, ESF-16/09-02/58. ISBN 978-80-210-5112-6. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Public services quality improvement and public services standards. European Spatial Research and Policy, Łódz: Łódź University Press, 2008, roč. 15/2008, č. 1, s. 89-98. ISSN 1896-1525. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Selected Aspects of the Measurement of Customer´s Satisfaction with Public Services. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Melbourne: Commonground Publishing, Ltd., 2008, roč. 3, č. 6, s. 77 - 85. ISSN 1833-1882. URL info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Rozvoj venkova. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2007. 212 s. ISBN 978-80-210-4314-5. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Veřejná politika a územní správa a samospráva. Brno: Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 131 s. Vydání první. ISBN 80-210-3958-2. info
 • HRABALOVÁ, Simona, Svatava NUNVÁŘOVÁ a Irena OPLUŠTILOVÁ. Řízení místních samospráv. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 76 s. ISBN 80-210-4158-7. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Open issues of the modern Czech town administration tools. In Services Governance and Public Policies. Lisabon: RESER, 2006. s. 100-109, 10 s. info
 • HRABALOVÁ, Simona, Viktorie KLÍMOVÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Metody a nástroje řízení ve veřejné správě. Brno: Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 130 s. Vydání první. ISBN 80-210-3679-6. info

25. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info