Mgr. František Novotný


e‑mail:
Životopis

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • František Novotný, born 2 may 1990 in Chrudim.
Department
 • Department for the Study of Religions
Employment - Position
 • Doctoral student
Education and Academic Qualifications
 • 2016: Mgr. title in the Study of religions. Thesis title: Antirituál: Procesy s templáři a pozdně středověké představy o antinomické herezi (Anti-ritual: The Trial of the Templars and the Late Medieval Ideas about Antinomian Heresy). Department: Department for the Study od Religions. Supervisor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
 • 2013: bc. title in the Study of religions. Thesis title: Utváření obrazu kacířské iniciace templářů: Studie o vybraném prameni z jara 1310 (Construction of the Imagery of the Heretic Templar Initiation: Study on a Selected Source from Spring 1310). Department: Department for the Study of Religions. Supervisor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Teaching Activities
 • 2017- present: Course Devil Worship in the Medieval Imagery About Heresy.
 • Autumn 2016- present: Assistant in the course Křesťanství I. (Christianity I.).
Scientific and Research Activities
 • European Middle Ages in the West, Medieval heresy and inquisition, Imagery about the devil worship in the Late Middle Ages, Popular and learned culture of the Middle Ages.
 • 2011-present: Religious Rationalities as a Factor of Cultural Change in European History (supervisor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.).
 • 2017: Analysing Manuscript Networks in Manuscriptorium.com (project supervisor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.).
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2019/02/07 – 2019/06/21: Radboud University, Nijmegen, Erasmus+, NLD
Major Publications
 • NOVOTNÝ, František. Accepting the Evil Spirit: How the Use of Multiple Cultural Resources made the Witchcraft Stories Plausible in Hans Fründ's Report on the Witches in Valais, 1428. In International Medieval Congress Leeds 2017. 2017. info
 • NOVOTNÝ, František. Wolves, Poisons, Cloven Hoof: Cultural Exchanges and the Origins of the Witches' Sabbath Imaginations. In Evil/Le Mal: 14th Annual Symposium of the International Medieval Society (IMS-Paris), Paris, 29th June -1st July. 2017. info
 • NOVOTNÝ, František. Druhý ročník Olomoucké religionistické konference. In Religio: Revue pro religionistiku. 2017. s. 209-211. ISSN 1210-3640. info
 • NOVOTNÝ, František. Andrew Colin Gow, Robert B. Desjardins, and François V. Pageau, eds., trans. The Arras Witch Treatises. University Park: Pennsylvania State University Press, 2016. Correspondences: Online Journal for the Academic Study of Western Esotericism. 2017, roč. 5, s. 113-116. info
 • NOVOTNÝ, František. Luciferian Piety: Representations of Ascetism in "Cathar Lepzet". In Relocating religion: Annual conference of the EASR, Special conference of the IAHR, Helsinki. 2016. info
 • NOVOTNÝ, František. Unholy Feast and Unholy Fast: Ascetism in the Representations of Alleged Anomic Sects of the 13th Century. In Leeds International Medieval Congress 2016. 2016. info
 • NOVOTNÝ, František. XXI. světový kongres IAHR "Dynamics of Religion: Past and Present". In Religio: Revue pro religionistiku. 2016. s. 97-99. ISSN 1210-3640. info
 • NOVOTNÝ, František. The Devil Became Flesh: Trial of the Templars and the Thematisation of physical Devil-Worship in the Inquisitional Investigations. In XXI. World Congress of the International Association for the History of Religions. 2015. info
 • NOVOTNÝ, František. Když hrabě jezdil na rakovi. Uctívač ďábla jako téma perzekuce a propagandy; studie k pramenům z let 1231-1233. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, 1-2, s. 7-21. ISSN 1214-5351. info
 • NOVOTNÝ, František. Bestie a zrádci: Francouzská královská propaganda o templářích, fámy a jejich vztahy, 1307-1312. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 13, č. 1, s. 24-37. ISSN 1214-5351. Digitální knihovna FF MU info
 • BRICHOVÁ, Lenka, František NOVOTNÝ, Olga ČEJKOVÁ a Vojtěch KAŠE. Why Maternal Matters among Gods? Four Case Studies from Western Religious Traditions. In Religions: fields of research, method and perspectives, 27-29 October. 2014. info
 • NOVOTNÝ, František. Ďáblovy agentky: Případová studie dílčího motivu v obrazu templářského antirituálu. In Zdenko Vozár. Mezinárodní religionistická studetntská vědecká konference Kutná Hora 2012: Sborník prací. Praha: Karolinum, 2013. s. 34-52, 18 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Stát se inkvizicí: Vyšetřování hereze jako tvorba identit: Studie o procesu s templáři. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 11/2, s. 21-32. ISSN 1214-5351. info
 • NOVOTNÝ, František. Frankfurter, David (2006). Evil Incarnate: Rumors of Demonic Conspiracy and Ritual Abuse in History. Sacra. 2013, roč. 11, č. 1, s. 49-52. ISSN 1214-5351. info

2018/10/01

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info