prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav experimentální psychologie SAV Bratislava
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 5. 1. 2001
Datum ukončení řízení 15. 5. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 6. 2001
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Theodor Kolárik, DrSc. (FF UK Bratislava)
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Miron Zelina, dr. h. c. (PedF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 6. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 11. 2001