doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Biofyzika
Habilitační práce (veřejná část) Projevy aklimace fotosyntetického aparátu vyšších rostlin na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření. Regulace využití absorbované excitační energie.
Datum zahájení 23. 12. 1998
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Jan Nauš, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, PřF)
doc.RNDr. Jan Háha, DrSc. (Karlova univerzita Praha, Fyzikální ústav)
doc.RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, PřF)
Oponenti prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Pavel Šiffel, CSc. (Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR Č.Budějovice)
doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. (KU Praha - Matematicko-fyzikální fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 1999
Datum zasedání VR fakulty 24. 11. 1999
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 15. 12. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info